Dátum: 9. marca 2023 Autor: SITA Komentáre: 0
VIDEO: Mládežnícky parlament samosprávneho kraja začal oficiálne svoju činnosť

Novovzniknutý mládežnícky parlament Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) začal oficiálne svoju činnosť. Ako informuje hovorkyňa BSK Lucia Forman, bude poradným hlasom župy vo veciach týkajúcich sa mládeže. „Dvadsať mladých ľudí tak dostáva možnosť uplatniť svoje názory a zasadiť sa o participáciu mládeže pri tvorbe verejných politík,“ uviedla s tým, že menovacie dekréty im odovzdal predseda BSK Juraj Droba.

Menovacie dekréty odovzdal predseda BSK Juraj Droba, Foto: Monika Kováčová

Mládežnícky parlament BSK je osobitný poradný, iniciatívny a koordinačný orgán Zastupiteľstva BSK, ako aj predsedu BSK vo veciach týkajúcich sa mládeže. Vznik mládežníckeho parlamentu schválili poslanci BSK na zasadnutí v apríli 2022. „Cieľom mládežníckeho parlamentu je spájať mladých ľudí a mládežnícke organizácie so samosprávou a pomáhať pri iniciatívach, ktoré zlepšujú podmienky života mládeže v BSK,“ priblížila Forman. Súčasťou jeho agendy bude aj organizácia podujatí pre mladých ľudí, podpora školských parlamentov či spolupráca s ďalšími mládežníckymi parlamentmi.

Ako poznamenal predseda BSK Juraj Droba, mládežnícky parlament BSK vzniká takmer po dvoch rokoch úspešného fungovania petržalského mládežníckeho parlamentu. „Práve tam sa spolupráca samosprávy a mladých ľudí osvedčila. Ukázalo sa, že funguje a prináša výsledky,“ uviedol s tým, že vďaka mládežníckemu parlamentu dostávajú mladí ľudia možnosť uplatniť svoje názory a zasadiť sa o participáciu mládeže pri tvorbe ako aj pri implementácii verejných politík. A to nielen v rámci svojho kraja, ale aj na Slovensku a v zahraničí.

Mládežnícky parlament má dvadsať členov. Vyberala ich komisia zložená z odborníkov, zástupcov samospráv a predstaviteľov mládežníckych organizácií. Členom sa mohol stať každý mladý človek od 15 do 30 rokov, ktorý žije, študuje alebo pôsobí na území BSK.

Viac na bratislavskykraj.sk

Pridaj komentár