Dátum: 5. apríla 2022 Autor: Michal Motúz Komentáre: 0
V lokalite Kráľova Hora nad Dlhými dielmi budú vykonávať nevyhnutné zásahy v lesných porastoch

Lesy Slovenskej republiky upozorňujú občanov, že počas mesiaca apríl a máj budeme v lokalite Kráľova Hora nad Dlhými dielmi v Bratislave vykonávať nevyhnutné zásahy v lesných porastoch

Znamená to, že pomocou furmanov s koňmi a s pomocou traktora sa odstránia suché, nebezpečné a vyvrátené stromy, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť návštevníkov. Práce sa budú vykonávať v pracovných dňoch okolo cesty z ulice Svíbova na Bielu Studničku, pôjde výhradne o výber jednotlivých stromov, ktoré sú označené.

Zásahy v lesných porastoch sú v zmysle platného Programu starostlivosti o lesy pre lesný celok LESY SR Bratislava, platných právnych noriem v úseku lesného hospodárstva a životného prostredia, ako aj v zmysle Dohody o obmedzení hospodárenia a využívania lesného celku Bratislava medzi LESY Slovenskej republiky  a hlavným mestom Bratislava.


Pridaj komentár