Dátum: 24. februára 2023 Autor: SITA Komentáre: 0

Úrad vlády SR vyhlásil súťaž o najlepší architektonický návrh novej administratívnej budovy, ktorú plánuje postaviť vo svojom areáli. Ako vyplýva zo súťažného zadania, novou budovou chce vyriešiť problém s nedostatkom kancelárskych priestorov. V budove majú byť kancelárie pre 500 pracovníkov úradu vlády, zasadačky a ďalšie zázemie. Autori môžu súťažné návrhy v prvej etape podávať do 28. apríla. Víťazný návrh bude vyberať odborná porota, jeho autor získa 50-tisíc eur. Okrem toho s ním Úrad vlády SR vstúpi do priameho rokovania na poskytnutie všetkých potrebných architektonických služieb. Predpokladaná hodnota tejto zákazky je vyrátaná na takmer 1,6 milióna eur bez DPH.

Nový administratívny objekt má stáť na miestach, kde v súčasnosti stoja garáže a ďalšie objekty, ktoré využíva úsek autodopravy, a ktoré budú zbúrané. „Súťažný návrh by mal priniesť funkčný a atraktívny priestor, ktorý bude rešpektovať pamiatkové hodnoty celého areálu Letného arcibiskupského paláca a komunikovať s verejným priestorom v okolí. Pri koncipovaní návrhu je potrebné mať na zreteli, že ide o mimoriadne exponované územie v bezprostrednej väzbe na centrálnu mestskú zónu, pamiatkovo chránené objekty a krajinné danosti,“ uvádza sa v súťažnom zadaní Úradu vlády SR. Nový objekt môže mať podľa platných regulatívov najviac štyri nadzemné podlažia, súťažné zadanie ráta aj s tromi podzemnými podlažiami.

Architektonicko-urbanistická súťaž návrhov je koncipovaná ako dvojetapová. Do druhej etapy budú môcť oslovení súťažiaci svoje návrhy predkladať do 25. augusta. Odborná porota, ktorej predsedníčkou je autorizovaná architektka Nora Vranová, zverejní výsledky do 13. októbra 2023. Okrem odmeny za prvé miesto vo výške 50-tisíc eur rátajú podmienky súťaže aj s druhou cenou a odmenou 30-tisíc eur a treťou cenou s 20-tisícovou odmenou.

Pridaj komentár