Dátum: 28. novembra 2023 Autor: SITA Komentáre: 0
Univerzitná nemocnica otvorila kliniku nefrológie a transplantácie obličiek

Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) otvorila Kliniku nefrológie a transplantácií obličiek Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a UNB. Ako informovala hovorkyňa UNB Eva Kliská, klinika vznikla na základe potreby ďalšieho rozvoja programu transplantácií obličiek v nadväznosti na dlhoročný program Centra pre transplantácie obličiek. Nová klinika pozostáva z lôžkovej a ambulantnej časti. Lôžkovú časť tvorí oddelenie a jednotka intenzívnej starostlivosti.

„Ambulantná zdravotná starostlivosť je poskytovaná v troch ambulanciách: nefrologickej a internistickej ambulancii, transplantačnej ambulancii, konzultačnej a USG ambulancii,“ priblížila hovorkyňa s tým, že základom činnosti kliniky je poskytovanie liečebno-preventívnej zdravotnej starostlivosti v oblasti nefrológie a transplantačnej nefrológie. Klinické pracovisko zabezpečuje pregraduálne a postgraduálne vzdelávanie, vedecko-výskumnú, publikačnú a prednáškovú činnosť v odboroch vnútorné lekárstvo a nefrológia vrátane transplantačnej nefrológie.

„Zrekonštruované priestory kliniky spĺňajú vysoký hygienický štandard, zabezpečujú komfort a vytvárajú adekvátne podmienky pre liečbu imunokompromitovaných pacientov, ako aj pacientov s vybranými nefrologickými diagnózami vyžadujúcimi imunosupresívnu alebo biologickú liečbu,“ uviedla prednostka kliniky Zuzana Žilinská a dodala, že cieľom je zabezpečiť čo najlepšiu dostupnosť k vysokošpecializovanej zdravotnej starostlivosti, zvýšiť počet transplantácií obličiek a podiel transplantácií obličiek od živých darcov.

V bratislavskom transplantačnom centre bolo od začiatku roka 2023 realizovaných 26 darcov orgánov, od ktorých bolo odobratých 46 obličiek, 15 pečení, päť sŕdc a dve pľúca. „Bolo urobených 32 transplantácií obličiek, z toho štyri od živých darcov vrátane prvej ABO inkompatibilnej transplantácie obličky na Slovensku,“ poznamenala Kliská s tým, že ostatné orgány boli podľa platných pravidiel odoslané do príslušných transplantačných centier na Slovensku a v Českej republike.

„Z celkového počtu odberov bolo 72 percent multiorgánových. Tieto odbery sú logisticky aj technicky náročné, avšak vďaka viacerým orgánom odobratým od jedného darcu umožňujú zachrániť viac ľudských životov,“ doplnil povedal zástupca prednostky kliniky Martin Chrastina. Popri spolupráci s transplantačnými centrami na Slovensku pokračuje medzinárodná kooperácia.

Pridaj komentár