Dátum: 7. marca 2023 Autor: Michal Motúz Komentáre: 0
Trénujte si pamäť | Aká dlhá je vaša krátkodobá pamäť?

Či už sa venujete štúdiu alebo fyzickej aktivite, bez tréningu sa pokroku nedočkáte. Podobne to funguje aj s našou pamäťou. Tento mesiac sme sa rozhodli venovať krátkodobej pamäti, keďže bez nej by ste si neboli schopní pamätať ani len začiatok tejto vety.

Krátkodobá pamäť je typ pamäti, ktorá umožňuje dočasné uchovávanie informácií na krátky časový úsek, zvyčajne niekoľko sekúnd až niekoľko minút. Je dôležitá pre bežné každodenné aktivity, ako je napríklad čítanie, počúvanie a rozprávanie. Informácie z krátkodobej pamäti môžu byť naďalej spracované a prenesené do dlhodobej pamäti, čím sa stávajú trvalými súčasťami našich spomienok.
Na rozdiel od dlhodobej pamäte je citlivejšia a taktiež si v nej dokážeme uchovať menej prvkov. Môžeme si ju zlepšiť opakovaním a sústredením sa na informácie, ktoré si chceme a potrebujeme zapamätať. Techniky ako zoskupovanie informácií, vizualizácia a učenie sa pomocou asociácií pomáhajú uchovávaniu informácií v krátkodobej pamäti, pretože až ďalším precvičovaním a opakovaním sa informácia stáva súčasťou dlhodobej pamäti.

Precvičte si krátkodobú pamäť

Aktivita, ktorú sme si pre vás pripravili slúži na precvičovanie krátkodobej pamäti. Jej tréningom predchádzame problémom, akými sú napríklad neschopnosť zapamätať si nové informácie alebo zlá orientácia v čase a priestore.

Mapovanie tvarov v tabuľke

Mapovanie tvarov v tabuľke
Mapovanie tvarov v tabuľke

Do tabuľky v hornej časti zakreslite do jednotlivých políčok rôzne geometrické tvary (napríklad: kruh, štvorec, trojuholník a i.). Niektoré políčka môžete nechať voľné. Keď dokončíte, minútu si tabuľku pozorne prehliadajte a pokúste sa si ju čo najlepšie zapamätať. Následne si vrchnú tabuľku zakryte kúskom papiera a pokúste sa prekresliť jej obsah do spodnej tabuľky. Odporúčame vám pri cvičení použiť ceruzku, po zmazaní gumou si totiž úlohu môžete zopakovať.
Chcete si úlohu sťažiť? Vyfarbite jednotlivé objekty farbami a okrem tvaru sa pokúšajte si zapamätať aj farby.

Zišiel by sa vám tréning pamäti? Popracujte na svojej kognitívnej kondícii formou jazykových, digitálnych, vedomostných kurzoch, či kurzoch osobného rozvoja v Pressburg Academy. Radi vás privítame prezenčne na Baštovej 7 v Bratislave alebo online. V prípade záujmu nás kontaktujte na study@pressburgacademy.org alebo telefonicky na tel. č.: 0917 150 737. Aktuálne otvárame 6- týždňový prezenčný kurz: Tréning pamäte pre seniorov, ktorý sa bude konať od 7. 3. do 11.4., každý utorok od 14:00-15:00.

Pridaj komentár