Dátum: 1. októbra 2022 Autor: Michal Motúz Komentáre: 0
Psychosociálna pomoc pre odídencov pokračuje

Prekonanie jazykovej bariéry, začlenenie sa na trh práce, adaptácia žiakov na základných, stredných a vysokých školách ako aj práca so stresom a negatívnymi emóciami sú otázkami, ktoré utečenci pred vojnou na Ukrajine riešia v súčasnej dobe. Častokrát potrebujú pomocnú ruku a možnosť žiť normálny život v našej krajine. Občianske združenie TENENET od začiatku vojny pomáha v Bratislavskom kraji poskytovaním psychologickej a sociálnej pomoci ľuďom, ktorí museli opustiť svoje domovy a poukazuje na význam týchto aktivít aj prostredníctvom informačnej kampane.

Ľudia na úteku vo väčšine prípadov čakajú na koniec vojnového konfliktu aby sa mohli vrátiť domov. Nevieme však, kedy sa to skonči a nemôžeme to ani predpokladať. Preto adaptácia týchto ľudí v krajine je momentálne veľmi dôležitá aj napriek tomu, že tu možno nezostanú. Napríklad Michal z Odesy vidí potenciál ostať žiť, študovať a následne pracovať na Slovensku. Vojna ho donútila opustiť domovinu a preškrtla všetky životné plány. Túžba študovať ďalej bola však silná a tak za pár mesiacov zvládol základy slovenčiny a vďaka výborným známkam bol prijatý na STU v Bratislave.

Zvýšený záujem o poradenstvo v oblasti práce a vzdelávania ukazuje jasný trend. Odídenci z Ukrajiny, ktorí sú na Slovensku, sa chcú stať plnohodnotnými členmi spoločnosti. A preto stabilizácia týchto ľudí a ich ďalšia adaptácia v krajine sú veľmi dôležité. „Som presvedčená o tom, že podporovaná integrácia utečencov slovenskej spoločnosti pomáha. Ku nám prišli tisícky vzdelaných a skúsených odborníkov v rôznych oblastiach, ktorí dokážu a hlavné chcú byť prínosom pre krajinu. Potýkajú sa však s ťažkosťami a častokrát potrebujú psychologickú či psychosociálnu pomoc na to, aby prekonali psychické následky stresu po odchode z domoviny. Naše tímy pracujú dennodenne na tom, aby sa pomoci dostalo každému, kto o ňu požiada,“ dodáva Marcela Hajtmánková, programová manažérka OZ TENENET.

V rámci pomoci utečencom doteraz poskytli vyše 56.000 poradenstiev a zásahov, čo znamená, že sa v priemere pomohlo dva krát každému z tých, kto požiadal o dočasné útočisko v Bratislavskom kraji, kde OZ TENENET pôsobí. Poradenský tím tvorí 60 psychológov, sociálnych pracovníkov a pedagógov, pričom 36 z nich sú Ukrajinci. Pomáhajú vo veľkokapacitnom centre na Bottovej v Bratislave a tiež prostredníctvom mobilných tímov. Projekt vznikol vďaka finančnej podpore celosvetovej humanitárnej organizácie UNICEF a UNHCR.

Pridaj komentár