Dátum: 15. novembra 2021 Autor: SITA Komentáre: 1
Prvý deň s novým autobusovým dopravcom v Bratislavskom kraji sprevádzajú výpadky mnohých spojov

Svoju nespokojnosť dali aktívne najavo cestujúci, ktorí za túto situáciu  kritizovali nielen spoločnosť Arriva, ale aj vedenie Bratislavského kraja.

Prvý deň prímestskej autobusovej dopravy v Bratislavskom samosprávnom kraji s novým dopravcom sprevádzajú výrazné obmedzenia na väčšine liniek. Výpadky mnohých spojení sú spôsobené nedostatkom vodičov. Svoju nespokojnosť dali aktívne najavo cestujúci, ktorí za túto situáciu na sociálnej sieti kritizovali nielen spoločnosť Arriva, ale aj vedenie kraja. Na regionálnych cestách nahradila Arriva v pondelok dlhoročného dopravcu Slovak Lines, ktorá za krátky čas od podpisu zmluvy s krajom nestihla zabezpečiť prevádzku všetkých spojov podľa platných cestovných poriadkov.

Ako nový dopravca avizoval, dočasné obmedzenia sú približne na 50-tich linkách, pričom v bratislavskom regióne podľa cestovných poriadkov prevádzkuje 62 liniek. Najväčšie výpadky hlásil v okolí Pezinka a Senca. Doprava by sa podľa spoločnosti mala vrátiť do „normálu“, keď budú regionálne autobusové linky obsadené vodičmi. Neuviedla, kedy by to mohlo byť realitou. Spoje sa snažila prispôsobiť tak, aby výpadky čo najmenej postihli dôležité spoje. Cieľom dopravcu je zabezpečiť v čo najkratšom čase dopravnú obslužnosť všetkých liniek podľa cestovných poriadkov v súlade s uzatvorenou zmluvou na zabezpečenie verejnej dopravy v Bratislavskom kraji.

„Posledných päť týždňov oproti štandardným šiestim mesiacom zabezpečujeme priestory pre novú prevádzku, vozidlový park so všetkými technickými parametrami, nocovne pre vodičov a v neposlednom rade prijímame a zaškoľujeme nových kolegov,“ informovala Arriva cestujúcich na sociálnej sieti. Od pondelka bude podľa nej jazdiť v Bratislavskom kraji vyše 120 úplne nových autobusov, teda viac ako polovica z celkového vozidlového parku, ten by mali do mája 2022 tvoriť len nové červené autobusy. „Cestujúci budú mať možnosť pokračovať pri cestovaní s čipovými kartami, ktoré používali doteraz bez potreby kupovania novej dopravnej čipovej karty za nezmenených cien cestovného,“ dodala spoločnosť. Cestujúcich zároveň prosí o pochopenie vzniknutej situácie s tým, že pracuje na tom, aby výpadky čo najskôr nahradila.

V tendri na prevádzku prímestskej autobusovej dopravy v Bratislavskom kraji na desať rokov uspela spoločnosť Arriva Mobility Solutions, s.r.o., Nitra, člen skupiny Arriva, s ponukou 334 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Na druhom mieste skončilo konzorcium Bratislava so spoločnosťami Slovak Lines, a. s., Bratislava a TD Transport SK, s.r.o., Nitra s cenou takmer 357 mil. eur a na treťom spoločnosť Autobusy Karlovy Vary, a. s., s ponukou 382 mil. eur. Pôvodná odhadovaná cena zákazky bola skoro 390 mil. eur bez DPH. Pri vyhodnocovaní ponúk rozhodovala cena.

Bratislavský kraj vyhlásil súťaž v apríli 2020, teda zhruba 19 mesiacov pre uplynutím zmluvy so Slovak Lines (14. novembra 2021). Tender sprevádzali námietky proti podmienkam a vyhodnoteniu ponúk, ako aj odvolania. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), resp. jeho odvolací orgán rada ich zamietli ako neopodstatnené. Prvú lehotu na predkladanie a otváranie ponúk 22. júna 2020 kraj štyrikrát posunul, uchádzači predložili ponuky až v piatom termíne 18. februára 2021 a kraj ich vyhodnotil 22. apríla. Posledné rozhodnutie ÚVO o námietkach po tom, čo rada zamietla odvolanie, nadobudlo účinnosť 10. septembra. Úrad predtým v júli nariadil kraju zrušiť rozhodnutie o vyhodnotení ponúk a opäť vyhodnotiť ponuku úspešného uchádzača z hľadiska mimoriadne nízkej ponuky pri pevnej zložke ceny. Toto rozhodnutie odvolací orgán úradu zmenil s tým, že námietky sa zamietajú. Kraj a Arriva podpísali zmluvu o prevádzke regionálnej autobusovej dopravy 11. októbra.


1 people reacted on this

Pridaj komentár