Dátum: 18. decembra 2021 Autor: SITA Komentáre: 0
Pri Trhovisku Miletičova má vzniknúť polyfunkčný komplex Nový trh za 33 miliónov eur

Predpokladaný termín začiatku výstavby je rok 2024, termín ukončenia rok 2027.

BRATISLAVA 17. decembra (SITA) – V bratislavskom Ružinove pri Thovisku Miletičova má vzniknúť polyfunkčný komplex Nový trh za približne 33 miliónov eur. Vyplýva to zo zámeru predloženého na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) spoločnosťou Intrade Financial Investment. „Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie nového polyfunkčného komplexu pre širšie vrstvy obyvateľstva s vlastným zázemím,“ uvádza sa v zámere. Predpokladaný termín začiatku výstavby je rok 2024, termín ukončenia rok 2027.

Plocha riešeného územia z juhozápadu susedí priamo s trhoviskom Miletičova, zo severozápadu a severu sa nachádza verejná zeleň vo vlastníctve hlavného mesta, pozdĺž juhovýchodnej hranice vedie pojazdný chodník na trh a paralelne vedľa neho areálová komunikácia komplexu Universo. Riešené územie sa nachádza na ulici Ružová dolina. „Na dotknutom pozemku je v súčasnosti situovaný starší nebytový objekt Kovoprojektu so zázemím, ktorý bude asanovaný,“ uvádza navrhovateľ. Navrhovaný objekt má obsahovať viacero funkcií v rámci občianskej vybavenosti, ako aj funkciu bývania. Existujúca kancelárska budova a parkovisko pre 197 vozidiel odstránia.

Navrhovateľ uvádza, že polyfunkčný komplex Nový trh nadväzuje na susedné trhovisko, rozširuje tento verejný priestor a prináša do neho nové funkcie občianskej vybavenosti, ako aj priestory pre oddych, šport, detské ihrisko osadenými v rámci plôch s verejnou zeleňou. „Návrh odstraňuje bariéru v podobe jestvujúceho oplotenia pre prirodzené pešie ťahy smerom ku záujmovému ťažisku lokality – Trhovisku Miletička,“ dodáva. Na ploche riešeného územia je navrhnutý polyfunkčný objekt, ktorý pozostáva z dvoch častí, nižšia 14-podlažná časť, ktorá má tvar brány s otvorom do úrovne deviateho podlažia, a vyššia časť, 20-podlažná veža, ktorá je od nižšej časti oddelená 5-podlažným krčkom s verejnou obchodnou pasážou.

Pridaj komentár