Dátum: 19. júna 2021 Autor: Michal Motúz Komentáre: 0
Pozor! Od 10. júna sa nesmie opekať ani na vyhradených miestach

Niekoľko dní pretrvávajúce horúce počasie na celom území Slovenska môže zapríčiniť zvýšené riziko vzniku požiarov najmä v prírodnom prostredí. Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov vyhlasujú okresné riaditeľstvá HaZZ.

V súvislosti s vyhláseným časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru sa ZAKAZUJE najmä:

  • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety;
  • používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
  • spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

Ak je v danej lokalite vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, nesmie sa opekať ani na vyhradených miestach, teda akýkoľvek otvorený oheň je počas vyhlásenej výstrahy zakázaný.

POKUTY

Okresné riaditeľstvo HaZZ môže uložiť pokutu právnickej osobe a podnikajúcej fyzickej osobe, ktorá poruší povinnosť ustanovenú v tomto zákone, až do výšky 16 596 eur, fyzickej osobe môže byť pri previnení uložená pokuta do výšky 331 eur.

Pridaj komentár