Dátum: 3. septembra 2023 Autor: Metropola Komentáre: 0
POZOR! od 1. októbra 2023 už na chodníku neparkujte!

Od 1. októbra 2023 začne platiť oddialená novela zákona o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá upravuje pravidlá o využívaní chodníkov.

ŠTVRTÁ HLAVA
OSOBITNÉ USTANOVENIA O NIEKTORÝCH ÚČASTNÍKOCH CESTNEJ PREMÁVKY
Osobitné ustanovenia o chodcoch
§ 52
(1)
Chodec je povinný používať predovšetkým chodník. Po chodníku sa chodí vpravo. Tam, kde chodník nie je alebo kde je neschodný, chodí sa po ľavej krajnici; tam, kde nie je krajnica alebo kde je krajnica neschodná, chodí sa čo najbližšie pri ľavom okraji vozovky. To platí aj pre chodca, ktorý nesie predmet, ktorým by mohol ohroziť premávku na chodníku alebo na krajnici.
Odznačiť
(2)
Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí pre cyklistov podľa § 55 ods. 1, pre vodičov samovyvažovacieho vozidla podľa § 55a ods. 2, pre automatizované doručovacie vozidlo, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie bicykla, kolobežky s pomocným motorčekom alebo motocykla, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.

Parkovanie na chodníkoch bude možné iba v tých prípadoch, ak to bude dopravnou značkou alebo dopravným zariadením určené inak alebo ak pôjde o zastavenie alebo státie bicykla, kolobežky s pomocným motorčekom alebo motocykla, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.

Pridaj komentár