Dátum: 28. novembra 2021 Autor: SITA Komentáre: 0
Počet osobných áut v hlavnom meste počas polstoročia stúpol až 30-násobne

Vyplýva to zo Štatistickej ročenky hlavného mesta Bratislavy 2021 zverejnenej Štatistickým úradom SR.

Počet osobných áut v Bratislave počas polstoročia stúpol až 30-násobne. Vyplýva to zo Štatistickej ročenky hlavného mesta Bratislavy 2021 zverejnenej Štatistickým úradom SR (ŠÚ SR). Publikácia ponúka stovky ukazovateľov. „Počet registrovaných motorových vozidiel na území Bratislavy vlani prekročil 414-tisíc. Medziročne pribudlo 3-tisíc automobilov, motoriek, autobusov či nákladných automobilov,“ uvádza ŠÚ SR. Za polstoročie sa počet registrovaných motorových vozidiel zvýšil až 15-násobne, v roku 1965 ich bolo len 28-tisíc. Počet osobných automobilov za rovnaké obdobie stúpol až 30-násobne.

Počet obyvateľov hlavného mesta s trvalým pobytom vlani prekročil 441-tisíc, čo predstavuje 1,5-násobné zvýšenie počas posledných 50 rokov. „V roku 1965 žilo v hlavnom meste len 271-tisíc obyvateľov,“ poznamenal ŠÚ SR. Štatistická ročenka Bratislavy 2021 prostredníctvom tabuľkových prehľadov, grafov a máp na 250 stranách a v 20 kapitolách uvádza štatistické informácie za rok 2020 o ekonomickom, demografickom, geografickom a sociálnom vývoji hlavného mesta, ako aj najnovšie dáta o školstve, zdravotníctve, kriminalite, podnikaní či životnom prostredí, a výskume na jeho území. „Prináša tiež vybrané ukazovatele na úrovni piatich okresov alebo 17 mestských častí v kontexte piatich, prípadne 55 rokov,“ dodáva ŠÚ SR. Tabuľky obsahujú aj aktívne kódy (prepojenia) do verejnej databázy DATAcube na portáli ŠÚ SR, v ktorých si možno porovnať hlavné mesto s inými regiónmi.

Aj v Bratislave sa prejavujú dopady postupného otepľovania a s tým súvisiace klimatické zmeny. „Celkový úhrn zrážok v minulom roku bol necelých 600 milimetrov, čo bola o štvrtinu nižšia hodnota ako objem zrážok v roku 1965, keď to bolo viac ako 800 milimetrov,“ vysvetlil ŠÚ SR. Ako dodal, súčasne sa v priebehu piatich dekád významne zvýšila priemerná celoročná teplota vzduchu o viac ako dva stupne, na aktuálnych 12 °C. Štatistický úrad k téme zverejňuje Informačný panel mesta Bratislavy so 16 vybranými kľúčovými ukazovateľmi vizualizovanými do interaktívnych grafov. „Spestrením informačného panelu je možnosť zahrať si interaktívne pexeso, v ktorom si môžete hravou formou overiť znalosti o súčasnej a historickej Bratislave,“ dodáva ŠÚ SR. Elektronická verzia ročenky je dostupná v Katalógu publikácií na portáli ŠÚ SR www.statistics.sk.

Pridaj komentár