Dátum: 8. januára 2023 Autor: SITA Komentáre: 0
Organizácie v Petržalke môžu požiadať o dotácie, nie je však isté kedy a či ich dostanú

Organizácie v bratislavskej Petržalke môžu mestskú časť požiadať o dotácie. Kedy, koľko a či ich vôbec dostanú však z dôvodu rozpočtového provizória zatiaľ nie je isté.

Informovala o tom hovorkyňa mestskej časti Mária Halašková. Žiadosti od dvoch do päťtisíc eur musia žiadatelia poslať do 15. februára. „Na schválenie petržalského rozpočtu pre rok 2023 už teraz čakajú aj mládežnícke oddiely veľkých športových klubov,“ poznamenala hovorkyňa.

Petržalka každoročne vyčleňuje na podporu neziskových organizácií, združení a spolkov, ale aj menších športových klubov či podnikateľov, ktorí svojimi verejnoprospešnými aktivitami prispievajú k rozvoju mestskej časti, zo svojho rozpočtu sumu 100-tisíc eur. „Rozpočtové provizórium okrem iného znamená, že samospráva musí de facto pozastaviť investície. Zároveň však musí mesačne hospodáriť maximálne s jednou dvanástinou bežných výdavkov pôvodne schváleného rozpočtu z predchádzajúceho roka,“ vysvetlila Halašková s tým, že do tejto sumy spadajú aj dotácie.

Bez schváleného rozpočtu na rok 2023 mestská časť nedokáže prostredníctvom svojich dotačných schém garantovať termíny ani výšku finančnej podpory verejnoprospešných organizácií pôsobiacich v katastri Petržalky. „Vedenie samosprávy sa aj napriek tejto provizórnej situácii rozhodlo vo svojich plánoch podpory partnerov pokračovať a škrtať financie sa zatiaľ nechystá,“ uviedla Halašková s tým, že konečnú výšku financií na tento účel v roku 2023 však nateraz odhadnúť nevie.

„Žiadosti o dotácie na projekty síce prijímame, ale dočasne ich nebudeme vyhodnocovať a nevieme zaručiť ani ich schválenie. Všetko bude závisieť od schválenia, či neschválenia návrhu rozpočtu pre aktuálny rok na najbližšom zastupiteľstve, ktoré je naplánované na polovicu februára“ upozorňuje zástupkyňa petržalského starostu Iveta Jančoková. O pridelení dotácie vo výške 2-tisíc až 5-tisíc eur v Petržalke spravidla rozhodujú dotačné komisie a vo finále ich schvaľuje miestne zastupiteľstvo. Žiadosti o dotácie do 2-tisíc eur je možné podávať do 31. októbra a schvaľuje ich starosta mestskej časti.

Petržalka v minulom roku cez dotačnú schému podporila 64 väčších a menších verejnoprospešných projektov občianskych združení, neziskových organizácií, či športových klubov, pričom výška účelovej dotácie sa vždy odvíjala od ich finančnej náročnosti. Mestská časť pravidelne udeľuje dotácie aj veľkým športovým klubom v Petržalke, ktoré vychovávajú talentovanú mládež. Za minulý rok im cez inú schému schválila viac ako 185-tisíc eur.

Pridaj komentár