Dátum: 10. februára 2022 Autor: SITA Komentáre: 0

V termíne od 14. februára do 21. marca sa uskutoční prerokovanie návrhu zadania územného plánu dvoch zón.

Obyvatelia bratislavského Nového Mesta sa môžu zapojiť do prerokovania územného plánu dvoch zón. Ako informuje mestská časť na sociálnej sieti, prerokovanie návrhu zadania Územného plánu zóny Podhorský pás – Koziarka sa uskutoční od 14. februára do 21. marca. V rovnakom termíne sa môžu obyvatelia zapojiť do prerokovania návrhu zadania Územného plánu zóny Podhorský pás – Veľký Varan/Slanec.

Oba návrhy sú dostupné k nahliadnutiu na Miestnom úrade Bratislava – Nové Mesto a v digitálnej forme zverejnené na webovej stránke mestskej časti. Pripomienky a podnety je možné podať písomnou formou do podateľne miestneho úradu alebo poštou. „Na pripomienky podané po uplynutí určenej lehoty sa neprihliada. Vyhodnocované budú len tie pripomienky, ktoré sa budú vzťahovať k predloženému územnoplánovaciemu dokumentu,“ upozorňuje mestská časť.

foto: Facebook/banovemesto

Pridaj komentár