Dátum: 17. mája 2021 Autor: Michal Motúz Komentáre: 0
Núdzový stav skončil ale na hraniach obmedzenia nie

15. mája 2021 skončil núdzový stav ale pozor na hraniciach obmedzenia neskončili. Pripomeňme si aké opatrenia a doklady potrebujete ak chce ísť napríklad do Rakúska.

Ak ste v ostatných 14 dňoch navštívili výlučne krajiny EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko alebo Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska musia podstúpiť izoláciu, ktorá sa končí:

 • obdržaním negatívneho výsledku PCR testu na ochorenie COVID-19, testovanie možno podstúpiť najskôr na 8. deň izolácie
 • alebo pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 14. dňa.

Ak ste za posledných 14 dní navštívili iné krajiny, ako sú uvedené hore:

 • povinná domáca izolácia a najskôr na 8. deň podstúpiť testovanie RT-PCR metódou.
 • Osoby ukončujú izoláciu iba obdržaním negatívneho výsledku testu. Nie je možné izoláciu ukončiť bez testovania a ani izolácii predísť predložením negatívneho výsledku testu na COVID-19.

Čo robiť po prechode hranicou:

 • Osoby prichádzajúce na Slovensko sa musia najneskôr bezprostredne pri vstupe na územie zaregistrovať na http://korona.gov.sk/ehranica.
 • Osoby vstupujúce na Slovensko leteckou dopravou sú zároveň povinné vyplniť formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia: https://www.mindop.sk/covid/.
 • Osoby sú tiež povinné informovať o izolácii svojho ošetrujúceho lekára či pediatra. Ak ošetrujúceho lekára na Slovensku nemajú, tak miestne príslušného lekára samosprávneho kraja.
 • Izoláciu musia podstúpiť aj ostatní členovia spoločnej domácnosti. Ukončia ju v rovnaký deň ako osoba, ktorej po prekročení hraníc vznikla povinnosť podstúpiť izoláciu.
 • Deti do 10 rokov musia byť otestované, iba ak tak rozhodne ošetrujúci lekár, izolácia im skončí zároveň s ostatnými členmi spoločnej domácnosti.

Výnimky:

PENDLERI v rámci susedných štátov:

 • v súvislosti s výkonom práce,
 • študentov,
 • osoby starajúce sa o blízkych,
 • osoby obhospodarujúce pozemky,
 • pracovníkov v kultúre,
 • spravodajsko-mediálnu produkciu,
 • pohreb a sobáš blízkej osoby a podobne
 • (všetky podmienky sú podrobne stanovené v 195. vyhláške §5 a § 7)

Tieto osoby musia pri prechode hraníc disponovať negatívnym výsledkom antigénového alebo PCR testu nie starším ako 7 dní.

PENDLERI v krajinách EÚ, Nórska, Lichtenštajnska, Švajčiarska, Islandu a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, ktorí cez hranice prechádzajú výhradne v súvislosti s výkonom práce. Rovnaké podmienky platia aj pre osoby očkované a po prekonaní ochorenia COVID-19 ak:

 • osoba bola očkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od očkovania uplynulo viac ako 14 dní,
 • osoba bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od očkovania uplynuli viac ako 4 týždne,
 • osoba 14 dní po prvej dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19
 • osoba s potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 180 dní.
Pre tieto osoby platí:
 • Najneskôr pri vstupe na územie SR sa musia zaregistrovať na http://korona.gov.sk/ehranica.
 • Pri vstupe na územie SR sa musia preukázať antigénovým testom nie starším ako 48 hodín alebo PCR testom nie starším ako 72 hodín.
 • Musia sa podrobiť izolácii, avšak táto im končí negatívnym výsledkom RT-PCR testu, ktorý môže osoba podstúpiť hoci aj okamžite vo vlastnej réžii po vstupe na územie SR.

V prípade, že osoba test vo vlastnej réžii nepodstúpi, prejde bežným režimom registrácie cez formulár eHranica (test najskôr na 8. deň, ak je negatívny, izolácia sa končí; bez testovania trvá bezpríznaková izolácia 14 dní).

Výnimky z izolácie a preukázania sa negatívnym testom platia aj pre niektoré profesijné skupiny a vybrané životné situácie.

Napr. to platí pre posádku nákladnej dopravy, záchranárov, pohrebné služby, kritickú infraštruktúru, pri akútnej potrebe liečby či diagnostiky (aj v prípade veterinárnej starostlivosti), pri tranzite, pri vykonávaní striedavej starostlivosti o dieťa, pri nevyhnutných úkonoch potrebných k získaniu dokladov vydávaných SR.

Osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku, ktoré vstupujú alebo opúšťajú Slovensko pre diagnostiku a liečbu, ako aj ich blízke osoby, nemusia žiadať o výnimku ministerstvo zdravotníctva, ak ich pobyt nepresiahne 12 hodín.

Musia však predložiť lekárske pozvanie alebo následne potvrdenie o ošetrení. Ak pobyt presiahne 12 hodín, musia požiadať o posúdenie žiadosti na webstránke https://cestujem.standardnepostupy.sk

Osoby, ktoré prepravujú svojich blízkych z/na medzinárodné letiská na území Česka, Poľska, Maďarska a Rakúska, sa najneskôr pri odchode zo Slovenska musia zaregistrovať na

https://naletisko.mzv.sk/

Pri kontrole sa musia preukázať vytlačeným potvrdením tejto registrácie a letenkou prepravovanej osoby alebo jej elektronickou kópiou. Cestu sú povinné vykonať výhradne cez územie členských štátov EÚ, bez zastavenia (s výnimkou zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných látok a nástup či výstup prepravovanej osoby).

Pri dodržaní týchto pravidiel je možné vstúpiť na územie Slovenska aj bez platného negatívneho testu.

Ak sa u vás po návrate zo zahraničia, bez ohľadu na to, z ktorej krajiny ste prišli, prejavia príznaky respiračného ochorenia, telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára a oboznámte ho s cestovateľskou anamnézou.

LINKY:

Celé znenie vyhlášky:

PODMIENKY VSTUPU DO OSTATNÝCH KRAJÍN:

Zdroj: Facebook/Polícia SR – Bratislavský kraj

Pridaj komentár