Site icon Časopis Metropola

Novým hlavným architektom hlavného mesta je od dnešného dňa Juraj Šujan

Novým hlavným architektom hlavného mesta je od dnešného dňa Juraj Šujan

Novým hlavným architektom Bratislavy je oddnes Juraj Šujan. Poslanci mestského zastupiteľstva ho na návrh primátora Matúša Valla zvolili na novembrovom zasadnutí s účinnosťou od dnešného dňa.

Jeho predchodkyňou bola Ingrid Konrad, ktorá v tejto funkcii pôsobila od roku 2011. Juraj Šujan pôsobil od roku 2019 ako poradca primátora pre rozvoj mesta a územné plánovanie. Náplňou jeho práce bolo usmerňovanie rozvoja mesta, najmä územnoplánovacích pracovísk magistrátu a Metropolitného inštitútu Bratislavy po odbornej a metodickej stránke.

„Výrazne sa podieľal na nastavení transparentného posudzovania investičných zámerov, aktualizácii územného plánu Bratislavy vo funkčnej a priestorovej regulácii a príprave nového územného plánu,“ priblížila hovorkyňa hlavného mesta Dagmar Schmucková. Spolupracoval na metodických dokumentoch, na Koncepcii mestskej bytovej politiky 2020 – 2030 a v rokoch 2021 – 2022 viedol pracovnú skupinu pre územný a mestský rozvoj strategického dokumentu hlavného mesta Bratislava 2030.

Juraj Šujan študoval architektúru na Slovenskej technickej univerzite aj na Vysokej škole výtvarných umení a scénografiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Od roku 1987 pôsobil ako architekt, od roku 2006 v ateliéri šujan_stassel. Je laureátom Ceny za architektúru CE.ZA.AR a ďalších architektonických cien, opakovane bol zvolený za Osobnosť architektúry a stavebníctva a nominovaný na Krištáľové krídlo. Aktívne pôsobí v stavovských organizáciách a akademických grémiách; v rokoch 2007 – 2013 bol predsedom Slovenskej komory architektov, v súčasnosti je členom predstavenstva komory a správnych rád Slovenskej technickej univerzity a Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Exit mobile version