Dátum: 14. decembra 2021 Autor: Metropola Komentáre: 1
Nové Mesto vráti rezidentom časť poplatku za parkovaciu kartu

Vrátanie alikvotnej čiastky sa týka zhruba 2-tisíc rezidentov zo zóny Tehelné pole.

Bratislavské Nové Mesto vráti držiteľom rezidentských a abonentských parkovacích kariet zo zóny Tehelné pole časť poplatku za jej vydanie. Rozhodli o tom novomestskí poslanci na dnešnom zastupiteľstve. „Pôjde o alikvotnú čiastku, ktorá zodpovedá obdobiu od 1. októbra 2021 až do uplynutia ročnej platnosti parkovacej karty,“ uvádza mestská časť. Vrátanie alikvotnej čiastky sa týka zhruba 2-tisíc rezidentov zo zóny Tehelné pole.Nové Mesto spustilo v decembri 2020 v zóne Tehelné pole pilotný projekt regulovaného parkovania. Projekt zaviedol do parkovania nové pravidlá, ktoré na základe parkovacích kariet zvýhodňovali miestnych obyvateľov s trvalým pobytom – rezidentov. Priniesol tiež poplatky za takzvané hodinové parkovné pre nerezidentov a novú organizáciu parkovacích miest v zóne. Od 1. októbra 2021 sa formálne skončil pilotný systém mestskej časti a správa nad regulovaným parkovaním v tejto pilotnej zóne prešla na hlavné mesto. „Hlavné mesto pri realizácii parkovacej politiky v pilotnej zóne zabezpečí pokračovanie v parkovacej politike v riadnom období po ukončení parkovacej politiky v prechodnom období v pilotnej zóne,“ konštatuje sa v zmluve o spolupráci medzi mestskou časťou a mestom.

Mestská časť aj na základe tejto zmluvy po ukončení pilotného projektu žiadala, aby hlavné mesto ako právny nástupca v parkovacej politike akceptovalo platnosť vydaných rezidentských kariet aj po 1. októbri. „Hlavné mesto to vo svojich analýzach odmietlo a oznámilo, že bude vydávať vlastné spoplatnené parkovacie karty,“ vysvetľuje mestská časť. Miestny úrad preto predložil miestnemu zastupiteľstvu okrem vrátenia alikvotnej čiastky rezidentom aj alternatívu, podľa ktorej žiada, aby hlavné mesto akceptovalo novomestské parkovacie karty a nevyžadovalo od ich držiteľov ďalšiu úhradu. Miestne zastupiteľstvo dnes odsúhlasilo prvú alternatívu, teda vrátenie alikvotnej časti parkovného.

1 people reacted on this

Pridaj komentár