Dátum: 18. marca 2021 Autor: SITA Komentáre: 0
Nové Mesto chce dostať nepojazdné vozidlá z verejných plôch zvýšením dane

Miestne zastupiteľstvo dnes schválilo novú sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva.

Miestne zastupiteľstvo bratislavského Nového Mesta dnes schválilo novú sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva, ktorú budú platiť majitelia vozidiel bez evidenčného čísla, trvalo alebo dočasne vyradených z evidencie, a tých, ktoré sú zjavne nepojazdné. Chce tak dostať z ulíc a parkovísk nepojazdné vozidlá, ktoré dlhodobo zaberajú verejné plochy v mestskej časti. „Schválená sadzba dane je 1,80 eura za jeden meter štvorcový na deň. Rovnakú výšku dane za státie nepojazdných vozidiel má napríklad mesto Banská Bystrica,“ vysvetlila mestská časť.

Mestská časť prišla so zavedením novej sadzby dane vzhľadom na všeobecný problém s nedostatkom parkovacích miest v mestskej časti, ktorý ešte komplikuje státie nepojazdných vozidiel na verejných priestranstvách. „Nové Mesto vychádza z pozitívnych skúseností z iných miest na Slovensku, v ktorých sa po zavedení dane za užívanie verejného priestranstva za státie takýchto nepojazdných vozidiel značne znížil ich počet,“ doplnila samospráva. Účinnosť všeobecne záväzného nariadenia, ktoré v Novom Meste zavádza novú sadzbu dane, začne plynúť 1. mája.

Pridaj komentár