Dátum: 21. októbra 2022 Autor: Metropola Komentáre: 0
Mince, ktoré daroval prezident Edvard Beneš, sa vydražili za 681 000 EUR

Vzácne české mince a medaily, ktoré daroval prezident Edvard Beneš za verné služby republike prednostovi exilovej londýnskej vlády Jiřímu Zedtwitzovi, sa v aukcii vydražili za 681 tisíc eur. Celková hodnota aukcie zatiaľ dosiahla 5,7 milióna eur a stala sa tak najväčšou aukciou v strednej a východnej Európe tento rok.

prednosta exilovej londýnskej vlády Jiří Zedtwitz

„Práve v čase, kedy bežní spotrebitelia aj investori vnímajú stúpajúcu infláciu a nízke úroky na vkladoch v bankách, zažíva investovanie do numizmatických predmetov enormný záujem. Aukcia a záujem zberateľov a investorov nám ukázali, že sme im ponúkli atraktívne položky, ktoré majú vysoký potenciál zhodnotenia v budúcnosti,“ hovorí Elizej Macho, spoluzakladateľ aukčného domu Macho & Chlapovič.

Medzi highlighty aukcie patrili české mince a medaily z pozostalosti Jiřího Zedtwitza, ktoré dostal od prezidenta Edvarda Beneša za verné služby republike s osobným poďakovaním. Celý súbor bol predaný za 681 tisíc eur. Všetky položky mali pôvodné papierové obaly. Na niektorých je uvedená aj pôvodná cena v britských librách. V dražbe boli zberateľom ponúknuté aj viaceré vzácne dukáty vyrazené v Kremnici. Extrémne vzácny desaťdukát Gabriela Betlena z roku 1621, sa v dražbe predal za 288 tisíc eur. Jeho vyvolávacia cena bola 150 tisíc eur.

V aukcii bol veľký záujem zberateľov aj o jedenásť položiek z obdobia vlády otca Márie Terézie, Karola VI. (1711-1740). Dražené boli dukáty, toliare aj medaily a medzi nimi aj dva unikáty v podobe desaťdukátu z roku 1724 a šesťdukátu z roku 1732. Desaťdukát 1724 je jediný na svete, je razený vo Viedni a jeho cena sa vyšplhala na 240 tisíc eur. Šesťdukát z roku 1732 je tiež unikát a jeho cena dosiahla 192 tisíc eur.

V aukcii sa dražil aj výnimočný dukát z roku 1620 so značkou pražského mincmajstra Pavla Škrétu. Známych je len pár kusov týchto vzácnych dukátov. Pavel Škréta bol vo funkcii mincmajstra veľmi krátko, zrejme len niekoľko týždňov. „O veľkej vzácnosti dukátu svedčí aj to, že chýbal vo všetkých veľkých privátnych zbierkach českých mincí 19. a 20. storočia. O to viac nás teší skutočnosť, že výborne zachovaný exemplár Škrétovho dukátu 1620, pochádzajúci z pozostalosti veľmi významného úradníka prvej Československej republiky a londýnskej exilovej vlády z rokov 1941-1945, bol vydražený v našej 29. aukcii za 43 200 eur,“ vysvetlil Elizej Macho.

Súčasťou aukcie boli aj viaceré extrémne vzácne zlaté medaily razené vo Francúzsku. Unikátom, teda jediným kusom na svete, je zlatá medaila z roku 1778, ktorej cena na aukcii dosiahla 99 tisíc eur.

Mince, ktoré daroval prezident Edvard Beneš

Aukcia sa konala prezenčne za sálovej účasti, cez internet a telefón v piatok 14. októbra 2022 v Prahe. Následne sa v dňoch 17. – 19. októbra 2022 uskutočnia aukcie elektronické, v ktorých sa draží viac ako 2000 mincí, medailí, bankoviek či vyznamenaní.

Pridaj komentár