Dátum: 23. októbra 2020 Autor: SITA Komentáre: 0
Mestské zastupiteľstvo schválilo nové podmienky prevádzkovania hazardu

Bratislavskí mestskí poslanci na štvrtkovom zastupiteľstve schválili všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktoré upravuje podmienky prevádzkovania hazardných hier na území mesta. „Zákaz sa bude týkať len nových žiadostí o umiestnenie herne, resp. kasína. Na území hlavného mesta sa k 31. decembru 2019 prevádzkovalo 89 herní a šesť kasín,“ uvádza magistrát. Nové VZN bude platiť od 1. januára 2021 a upravuje vzdialenosť herní od škôl či sociálnych zariadení. Prevádzkovanie hazardných hier je zakázané tiež vo vybraných dňoch v roku. Magistrát v septembri vyhovel požiadavkám novej petície za zákaz hazardu a spustil proces prípravy VZN, ktoré by malo viesť k zákazu hazardných hier s výnimkou kurzových stávok a binga.

Podľa schváleného VZN môže byť herňa umiestnená len vo vybraných objektoch. „Herňa nesmie byť umiestnená v školách, školských zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadeniach pre liečbu nelátkových závislostí, ubytovniach mládeže a v budovách orgánov verejnej moci,“ uvádza sa vo VZN. Herňa nesmie byť umiestnená vo vzdialenosti menej ako 500 metrov od školy či školského zariadenia, ani menej ako 200 metrov od inej herne.

Hlavné mesto malo v roku 2017 príjem z vybraných druhov hazardných hier (videohry, rulety, výherné prístroje, výherné prístroje v kasínach) vo výške 2 090 625 eur, v roku 2018 vo výške 1 884 208 eur a v roku 2019 vo výške 2 756 433 eur. „Prijatie VZN bude mať dopad na príjmy rozpočtu hlavného mesta v závislosti od platnosti licencií vydaných Úradom pre reguláciu hazardných hier. Platnosť týchto licencií je väčšinou do konca r. 2023-2024,“ uzavrelo mesto.

Pridaj komentár