Dátum: 25. mája 2021 Autor: SITA Komentáre: 0
Mestské lesy robili rozbor vody v studničkách, pitná je len v troch

Rozbor vody robia v spolupráci s BVS, pričom analyzujú celkovo 24 rôznych parametrov.

Mestské lesy v Bratislave (MLB) dali urobiť rozbor vody v studničkách, na základe výsledkov je voda pitná len v troch z nich. „Rozbor vody v studničkách dávame robiť raz ročne v spolupráci s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou (BVS),“ uvádzajú mestské lesy a dodávajú, že pri rozbore sa analyzuje celkovo 24 rôznych parametrov. Ak čo i len jeden z ukazovateľov nespĺňa normu, voda je označená ako nepitná. „Pri mnohých studničkách je nevyhovujúce len pH vody, ktoré nemá priamy vplyv na zdravie pri občasnom užívaní,“ dopĺňajú MLB.

Ako pitnú označili MLB vodu v studničkách na Partizánskej lúke, Slalomovej lúke a Studničke II. Lom (Medáreň). Nevyhovujúce pH, a teda aj označenie vody ako nepitnej, majú studničky Jarošová, Zbojníčka a Šenkárka. Pre prítomnosť baktérií je nepitná voda v Studničke II. rybník, Dlhá lúka – Pod dubmi, Studničke Johanka, Máriin prameň, v Studničke Malý Slavín, Himligárka, Chladná, ako aj v studničkách Bystrička, Koziarka a Oškeda.

Pridaj komentár