Site icon Časopis Metropola

Mesto pripravuje rozšírenie parkovacieho systému PAAS do ďalších časti Petržalky

Mesto pripravuje rozšírenie parkovacieho systému PAAS do ďalších časti Petržalky

Bratislava pripravuje rozšírenie celomestského systému regulovaného parkovania PAAS do ďalších častí Petržalky.

Ako informuje hlavné mesto na sociálnej sieti, v tomto roku plánujú spolu s mestskou časťou rozšíriť regulovanú zónu v časti Dvory V a VI, v lokalite ohraničenej ulicami Rusovská cesta, Einsteinova a Panónska cesta a v časti Hájov – v okolí Šustekovej ulice.

Nadviažu tak na susednú zónu Dvory IV, kde je systém spustený už od 10. januára 2022. „Všetky tieto časti budú tvoriť jednu zónu, teda PAAS rezidentská parkovacia karta bude platiť v celej regulovanej oblasti,“ vysvetľuje mesto. V regulovaných zónach bude možné parkovať už len na vyznačených parkovacích miestach, s výnimkou niektorých vnútroblokov, ktoré sú označené dopravným značením.

Odborný projektant spracoval projekt organizácie dopravy, ktorý navrhuje, kde a ako majú byť vyznačené parkovacie miesta v ďalších zónach Petržalky, ktoré budú zaradené do regulovaného parkovania PAAS a ďalšie zmeny v organizácii dopravy. Návrh projektu je zverejnený na webovej stránke www.paas.sk/petrzalka. Pripomienky k dopravnému značeniu môžu obyvatelia zasielať e-mailom na adresu parkovanie@bratislava.sk do 13. februára. Návrh projektu predstavia zástupcovia samosprávy tiež na pripravovanom verejnom stretnutí.


Exit mobile version