Dátum: 19. januára 2023 Autor: SITA Komentáre: 0
Ružinov vyhral dva dávne súdne spory o 35 miliónov eur

Bratislavský Ružinov spolu s Ministerstvom dopravy SR vyhrali dva súdne spory z minulosti o 35 miliónov eur. Na sociálnej sieti o tom informoval starosta Ružinova Martin Chren. Hrozba likvidačného dlhu, ktorý by mestskú čast položil na kolená, sa podľa starostu ťahala už viac ako 20 rokov. Aktuálne je podľa neho definitívne zažehnaná. V oboch prípadoch ide o súdne spory o náhradu škody spôsobené údajným nezákonným konaním stavebného úradu v Ružinove.

„Žalovaným bolo ministerstvo dopravy, ale škody by sme platili my. Preto som už pred štyrmi rokmi presadil, že naša mestská časť začala v oboch prípadoch aktívne vystupovať,“ poznamenal Chren s tým, že z vedľajšieho účastníka súdneho konania sa mestská časť stala intervenientom a interní právnici začali v oboch prípadoch aktívne konať. Podľa starostu išlo o dva prípady špekulatívnej snahy o obohatenie sa na účel samosprávy.

V prvej žalobe to bolo konanie v právnej veci žalobcu Prentis Consultants LTD so sídlom v Londýne o zaplatenie náhrady škody vo výške 29,5 mil eur s príslušenstvom, ktoré sa začalo v roku 2014. Škoda mala v zmysle žaloby vzniknúť právnemu predchodcovi žalobcu, spoločnosti Dunaj Petrol Trade v konkurze, so sídlom v Komárne, v rámci územného konania iniciovaného v roku 2006, ktoré sa týkalo umiestnenia stavby Prekladisko tekutých substrátov – verejný prístav Bratislava. Žalobca si uplatnil náhradu škody z titulu nezákonného rozhodnutia a tiež nesprávneho úradného postupu.

V druhom konaní išlo o uplatnený nárok pôvodného žalobcu Stamina so sídlom v Bratislave o zaplatenie náhrady škody vo výške 5,36 mil. eur s príslušenstvom, ktoré sa začalo v roku 2010. Uplatnená škoda mala vzniknúť v súvislosti s územným konaním o vydanie územného rozhodnutia o umiestnenie stavby Polyfunkčný bytový súbor Stamina na Teslovej ulici, ktoré bolo začaté v roku 2007. Žalobca si uplatnil náhradu škody z titulu nesprávneho úradného postupu stavebného úradu. V oboch prípadoch súd rozhodol v prospech mestskej časti.


Pridaj komentár