Dátum: 1. apríla 2021 Autor: SITA Komentáre: 0
Magistrát vyhlásil obstarávanie na údržbu mostov a inžinierskych objektov za 6,7 mil. eur

Lehota na predkladanie žiadostí o účasť vo verejnej súťaži je do 7. mája, dĺžka trvania zmluvy je dva roky.

Magistrát Bratislavy vyhlásil verejné obstarávanie na údržbu mostov a inžinierskych objektov za 6,7 mil. eur. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Názov zákazky je Pravidelná údržba a opravy mostov a iných inžinierskych objektov. Predpokladaná hodnota zákazky je 6,72 mil. eur a dĺžka trvania zmluvy je 48 mesiacov. Lehota na predkladanie ponúk a žiadostí o účasť vo verejnej súťaži je do 7. mája.

„Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác malého rozsahu a poskytnutie služieb potrebných pre zabezpečenie pravidelnej údržby konštrukcií na komunikáciách a inžinierskych objektoch patriacich Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave, resp. v jeho správe, s cieľom vytvorenia, resp. udržiavania podmienok pre ich bezpečnú prevádzku, zabezpečenia ich požadovaného estetického vzhľadu a zabezpečenie adekvátnej životnosti konštrukcií vybraných objektov,“ uvádza sa v oznámení ÚVO.

V rámci realizácie predmetu zákazky verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť aj odstraňovanie zničených a poškodených konštrukcií, realizovať obnovu konštrukcií na pôvodnom mieste tak, aby plnili určený účel, čistenie a nátery týchto konštrukcií vrátane realizácie ich protikoróznej ochrany.

Pridaj komentár