Dátum: 21. decembra 2022 Autor: Metropola Komentáre: 0
Do zberu kuchynského bioodpadu sa zapojilo viac ako 140-tisíc domácností

Bratislava a spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) zapojili do zberu kuchynského bioodpadu (KBO) viac ako 140-tisíc bratislavských domácností vo všetkých sedemnástich mestských častiach.

Ako informovala hovorkyňa magistrátu Dagmar Schmucková, z doterajších analýz KBO a zmesového komunálneho odpadu vyplýva, že znečistenie vyzbieraného KBO je nižšie ako európsky priemer. Opakovaná analýza KBO z prvej zapojenej mestskej časti Lamač ukazuje, že prítomnosť odpadu z kuchýň v zmesovom komunálnom odpade výrazne klesá. 

Do zberu KBO sa podarilo zapojiť 90 percent domácností rodinných domov a pri bytových domoch je to približne 56 percent. „Od zavedenia projektu v októbri 2021 do konca novembra 2022 sa podarilo vyzbierať už viac ako 3 600 ton KBO a je pravdepodobné, že do konca roka prekročíme hranicu 4 000 ton vyzbieraného odpadu z kuchýň,“ poznamenala hovorkyňa. 

OLO v spolupráci s občianskym združením ZENZO uskutočnili komplexnú analýzu zmesového komunálneho odpadu a KBO z piatich mestských častí Bratislavy. Analýzou vyzbieraného KBO zistili, že tento odpad dosahuje čistotu 97,5 percenta. „Znečistenie bolo teda na úrovni 2,5 percenta, čo je v porovnaní s európskym priemerom na úrovni 5 percent veľký úspech,“ skonštatoval magistrát s tým, že najväčšie zastúpenie nerozložiteľného odpadu predstavoval najmä plast.

Analyzovali tiež prítomnosť KBO v zmesovom komunálnom odpade, v mestskej časti Lamač. Zatiaľ, čo sa v máji tohto roku v zmesovom odpade nachádzalo v priemere 46 percent KBO, v novembri to bolo len 27 percent. Pri analýze zmesového odpadu zvyšných štyroch mestských častiach zistili prítomnosť KBO v rozsahu 17 až 42 percent. „Ide o relatívne vysoký podiel KBO v nádobách na zmesový odpad, kde je potenciál na zvýšenie vytriedenia KBO ešte vysoký,“ dodalo mesto. Pre rok 2023 je naplánovaná distribúcia ďalších kompostovateľných vreciek pre všetky zapojené domácnosti.

Dobre vytriedený KBO je užitočným a hodnotným materiálom, ktorý však musí byť ďalej spracovaný. „Na začiatku spracovania je potrebné oddeliť KBO od nečistôt – iných druhov odpadu, ktoré nepatria do hnedých zberných nádob,“ vysvetlil marketing manažér spoločnosti Zdroje Zeme Peter Mertus s tým, že čistý kuchynský odpad prechádza tepelným spracovaním, ktoré eliminuje baktérie. „Z výslednej hmoty sa karbonizáciou získava biouhlík a pridaním ďalších výživných látok sa vyrába certifikovaný substrát Effeco. Ten dokáže viazať uhlík, vyživovať pôdu a zvyšovať jej úrodnosť,” doplnil.

Pridaj komentár