Dátum: 13. marca 2022 Autor: SITA Komentáre: 0
Deviataci majú na podanie prihlášky na strednú školu čas do konca týždňa

Termín podania prihlášky na vzdelávanie v strednej škole sa zjednotil a pre všetky odbory vzdelávania je rovnaký.

Deviataci majú na podanie prihlášky na strednú školu pre školský rok 2022/2023 čas do konca týždňa, do 20. marca. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) totiž termín podania prihlášky na vzdelávanie v strednej škole zjednotil pre všetky odbory vzdelávania. Študentom pri výbere strednej školy môže podľa ministerstva pomôcť aj aplikácia Stredná, ktorá na jednej strane poskytuje žiakom základných škôl detailné informácie o stredných školách a na strane druhej stredným školám ponúka priestor na ich prezentáciu. V aplikácii sa nachádza viac ako 570 stredných škôl od gymnázií po odborné školy a konzervatóriá. Informovalo o tom ministerstvo na svojom webe aj v profile na sociálnej sieti.

Prijímacie konanie sa uskutoční v dvoch termínoch. V prípade odborov, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania bude prvý termín 2. alebo 3. mája, ak je to potrebné. Druhý termín je naplánovaný na 9. mája a v prípade potreby aj 10. mája. Prvý termín pre odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností – talentové odbory, je stanovený na 4. mája, no v prípade potreby sa môžu konať aj 5. či 6. mája. Druhý termín je 11. mája a v prípade potreby aj 12. a 13. máj. Na stredných športových školách sa bude navyše overovať aj športový výkon, a to od 21. marca do 14. apríla.

Ministerstvo upozornilo, že tento rok nadobudla účinnosť aj novela školského zákona, ktorá upravuje aj spôsob podávania prihlášky na stredné školy. Po novom rodič vypĺňa iba jednu prihlášku, pričom žiak si podáva prihlášku na maximálne štyri odbory, z toho najviac dva, ktoré si nevyžadujú overenie nadania a talentu a najviac dva odbory, na ktoré sa robia talentové skúšky. Ministerstvo priblížilo, že poradie škôl na prihláške, ktoré vyjadruje záujem žiaka, má pre riaditeľov základných a stredných škôl len informačný charakter. Dodalo, že žiaci majú stále možnosť potvrdiť rozhodnutie o prijatí na vzdelávanie v ktorejkoľvek zo škôl, na ktorú boli prijatí.

Prihláška sa dá podať elektronicky alebo v listinnej podobe (na tlačive MŠVVaŠ SR) s podpismi oboch zákonných zástupcov alebo s podpisom jedného z rodičov, ak sa zákonní zástupcovia tak dohodli. O tejto skutočnosti by však malo existovať rozhodnutie súdu alebo o tom rodičia písomne informujú riaditeľa strednej školy.

Pridaj komentár