Dátum: 5. júla 2024 Autor: SITA Komentáre: 0
Deň Slovákov: Vo svete je viac ako 1,6 milióna krajanov, Slovensko si ich dnes uctí

Podľa neoficiálnych odhadov žije mimo hraníc Slovenska viac ako 1,6 milióna Slovákov, najviac z nich v Spojených štátoch amerických, v Českej republike a vo Veľkej Británii.

Slávnostná ceremónia kladenia kvetov k základnému kameňu Pamätníka slovenského vysťahovalectva. Bratislava, 5. júl 2024. Foto: SITA

Menšie skupinky našich krajanov však osídľujú aj niektoré ázijské či africké štáty. Voči všetkým krajanom roztrúseným po svete Slovenská republika každoročne vyjadruje úctu Dňom zahraničných Slovákov. Slovensko tak vyjadruje rešpekt voči tým, ktorí sa z rôznych dôvodov a v rôznych obdobiach ocitli mimo územia súčasného Slovenska, ale napriek tomu si udržiavajú slovenský jazyk a tradície v zahraničí. V snahe spájať krajanov nielen za hranicami Slovenska, ale aj priamo vo vlasti ich predkov či v ich niekdajšej domovine Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) pripravuje v Bratislave program, ktorým aj dnes priblíži ich kultúrnu tvorivosť.

Slováci žijúci v zahraničí nezabúdajú na svoje korene, pôvod, jazyk, reč ani kultúru. Zveľaďujú svoju slovenskosť, dbajú o zachovávanie národného povedomia a kultúrnej identity. Deje sa tak prakticky už od začiatku 18. storočia, keď začali osídľovať Dolnú zem a jej oblasti v dnešnom Maďarsku, Rumunsku, Srbsku a Chorvátsku. Podľa odhadu krajanov žije v susedných krajinách vrátane Chorvátska, Srbska a Rumunska takmer 420 000 Slovákov, pričom najviac v Českej republike, kde sa k slovenskej menšine prihlásilo 200 000 ľudí. Počet Slovákov žijúcich vo Veľkej Británii sa odhaduje na 135 000. Podľa dostupných údajov ÚSŽZ v Írsku sa usídlilo 15 000 Slovákov, v Nemecku 80 000, vo Francúzsku 20 000, v Belgicku 10 000, v Holandsku 25 000 v Taliansku 20 000, v Španielsku 15 000 a vo Švajčiarku žije 25 000 Slovákov. Spomedzi zámorských krajín vedie USA, podľa odhadov krajanov tam žije 750 000 Slovákov. V Kanade sa ten počet odhaduje na 100 000, v Argentíne na 30 000 a v Austrálii na 15 000 Slovákov.

Výkon štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a štátnu podporu krajanom zabezpečuje ÚSŽZ v súčinnosti s ministerstvom zahraničia. Úlohou úradu je okrem iného aj rozhodovať v konaní o vydaní osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí.

Deň zahraničných Slovákov ako sviatok všetkých našich krajanov si pripomíname 5. júla od roku 1993, teda od vzniku samostatnej Slovenskej republiky.

Pridaj komentár