Dátum: 10. decembra 2021 Autor: SITA Komentáre: 0
Bratislavský samosprávny kraj čelí vážnym problémom v oblasti životného prostredia

V kraji sú ohrozené vodné zdroje, znečistené ovzdušie, produkcia odpadu je nadpriemerná a chýba kanalizácia.

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) čelí vážnym problémom v oblasti životného prostredia aj negatívnym dopadom zmeny klímy. Medzi tie patria ohrozené vodné zdroje, znečistené ovzdušie, chýbajúca verejná kanalizácia či nadpriemerná produkcia komunálneho odpadu. „V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.

„Jedným z najvážnejších problémov životného prostredia kraja je nedostatočná ochrana vodných zdrojov. V ohrození je najväčšia zásobáreň pitnej vody v strednej Európe – Žitný ostrov,“ uviedla s tým, že alarmujúcou správou je, že až štvrtina obcí BSK, z toho práve štyri obce nachádzajúce sa v chránenej vodohospodárskej oblasti (CHVO) Žitný ostrov, nemá funkčnú verejnú kanalizáciu.

Región trápi aj znečistené ovzdušie, pričom jedným z najvýznamnejších zdrojov emisií je doprava. V BSK sa tiež vyprodukuje mimoriadne veľké množstvo komunálneho odpadu. „Na Slovensku je metropolitný región spomedzi všetkých krajov dvojka v jeho produkcii. Región trápi nízka miera recyklácie, ktorá dosahuje len 36 percent, a viacerým skládkam sa skončí v najbližších rokoch životnosť,“ vysvetlila hovorkyňa BSK. Medzi navrhované riešenia v oblasti životného prostredia patrí výstavba a modernizácia verejnej kanalizácie vrátane čistiarní odpadových vôd. „Odstraňovanie a sanácia environmentálnych záťaží a dekontaminácia kontaminovaných oblastí musí byť prioritou,“ upozornila riaditeľka odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK Barbora Lukáčová.

Potrebná je aj vyššia podpora opatrení obehového hospodárstva, separácia a kompostovanie biologického odpadu, zvyšovanie podielu recyklovaného komunálneho odpadu a celková prevencia vzniku odpadu. Chýbať by nemali opatrenia na zmiernenie negatívnych dopadov klimatickej zmeny, ako sú modré a zelené prvky infraštruktúry, ochladzovacie prvky, protipovodňová ochrana a ochrana biodiverzity. „Musíme zaviesť podrobný a pravidelný monitoring ovzdušia. Nielen, že nám dá aktuálne dáta o jeho kvalite, ale pomôže nám lepšie mu porozumieť aj vo vzťahu účinnosti našich opatrení,“ dodala Lukáčová.

V BSK sú energeticky náročné odvetvia hospodárstva, ktoré spotrebujú až 25 percent spotreby elektriny a viac ako 30 percent zemného plynu z celkovej spotreby Slovenska. „Až tretina všetkých verejných budov orgánov ústrednej štátnej správy na Slovensku sa nachádza v Bratislave. Sú nesmierne energeticky náročné a len v malej miere využívajú obnoviteľné zdroje,“ poznamenala Forman s tým, že komplexnú renováciu potrebuje až 75 percent z nich. Energiu je potrebné usporiť aj pri prevádzke verejného osvetlenia. „Bratislavský kraj má vypracované viaceré efektívne a moderné riešenia, ktoré ho spravia ‚zelenším‘ a zdravším miestom na život. Aj preto BSK žiada peniaze na ich implementáciu od Európskej komisie formou eurofondov,“ uzavrela Lukáčová.


Pridaj komentár