Dátum: 4. marca 2023 Autor: Michal Motúz Komentáre: 0
Bratislavský kat

Bratislavský kat bol v minulosti zodpovedný za vykonávanie popráv v Bratislave a jej okolí. Táto funkcia mala v histórii veľký význam a bolo ňou vykonaných mnoho popráv rôznych druhov.

Prvým historicky doloženým Bratislavským katom bol Peter Lang z Nemecka, ktorý v meste pôsobil v rokoch 1636 až 1642. Odvtedy sa v Bratislave vystriedalo mnoho katov, medzi nimi aj mnohí členovia rodiny Kieslingovcov, ktorí v tomto povolaní pôsobili takmer 200 rokov. Významným Bratislavským katom bol aj Jan Dóczy, ktorý slúžil v rokoch 1787 až 1838. Vykonával popravy nielen v Bratislave, ale aj v iných častiach Uhorska.

Bratislavskí katovia boli zodpovední za rôzne druhy popráv, od popravovania rukojemníkov po trest smrti a to buď obesením, popravou gilotínou alebo aj verejnou popravou na hlavnom námestí. Verejné popravy boli obvykle veľkými udalosťami, ktoré prilákali množstvo ľudí. Bývali to obvykle popravy zločincov, ktorí spáchali zločiny proti spoločnosti.

S postupom času však záujem o verejné popravy klesal a takmer úplne zmizli v 19. storočí. Toto bolo spôsobené nielen nárastom humanitárnych hodnôt, ale aj tým, že popravy sa začali vykonávať na menej verejných miestach a zväčša sa uskutočňovali za uzavretými dverami vo väzeniach.

Dnes už funkcia Bratislavského kata neexistuje a je považovaná za súčasť minulosti. Napriek tomu má táto pozícia bohatú históriu a patrí k neoddeliteľnej časti Bratislavského regiónu.

Pridaj komentár