Dátum: 11. júla 2024 Autor: Kristína Charvátová Komentáre: 0
Baťa na námestí SNP končí

Obľúbený predajca obuvi Baťa vo svojej predajni na Námestí SNP 16 už čoskoro končí. Čo bude s priestorom ďalej? Bude na prenájom.

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Na prevádzke obuvi značky Baťa na Námestí SNP už dlhšie visí oznam, že prevádzka sa od 14. júla 2024 zatvára. Dňa 2. júla 2024 starosta mestskej časti Bratislava – Staré Mesto vyhlásil obchodnú verejnú súťaž na prenájom tohto nebytového priestoru. Ten má výmeru 841 m² a nachádza sa v suteréne, prízemí a medziposchodí.

Minimálna zmluvná výška nájomného je stanovená na 7,24 EUR/m²/mesačne. „V cene nájmu nie sú obsiahnuté platby za dodávku elektrickej energie, tepla, plynu, vody, stočné, odvoz odpadu, platby za používanie telefónnych liniek, internetu a ďalšie služby spojené s užívaním nebytového priestoru nájomcom a tiež náklady spojené s obvyklým udržiavaním a prevádzkou nebytového priestoru, ktoré uhrádza nájomca osobitne,“ uvádza Staré Mesto v Rozhodnutí o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže.

Baťa na Námestí SNP končí

Nájomná zmluva sa bude uchádzať na dobu neurčitú. Uchádzači môžu svoje súťažné návrhy podávať do 30. augusta 2024 do 13:00. Po dohode môžu prísť na obhliadku v pondelky a stredy. Výsledky súťaže budú následne zverejnené do 10 dní odo dňa uzávierky súťaže na internetovej adrese www.staremesto.sk a na úradnej tabuli miestneho úradu.

Pridaj komentár