Dátum: 26. októbra 2022 Autor: Michal Motúz Komentáre: 0
Keď sú ľudia oddaní a profesionálni, darí sa riešiť aj tie najťažšie veci

Už túto sobotu obyvatelia Starého Mesta rozhodnú, kto má nasledujúce štyri roky viesť ich mestskú časť. O post starostky sa opätovne uchádza aj Zuzana Aufrichtová.

Čo vás presvedčilo, aby ste opäť kandidovali na post starostky Starého Mesta?

Kontinuita. Priniesli sme do Starého Mesta zmenu, pracujeme transparentne a poctivo. Myslím si, že s mojím tímom sme urobili veľa dobrých vecí a chceli by sme v tom pokračovať.

Vaše volebné obdobie sa určite nedá nazvať pokojné. Okrem bežných povinností starostky ste museli riešiť aj pandemické obdobie a následne aj dôsledky konfliktu na Ukrajine. Nie ste už unavená?

Úprimne, ukázalo sa, že viesť Staré Mesto je náročná úloha. Dochádza k stretom množstva záujmov a vplyvov, a následne k vyplavovaniu množstva negatívnych prejavov. V takýchto náročných podmienkach sme uspeli preto, lebo sme v priebehu štyroch rokov vybudovali silný, stabilný a na výkon a kvalitu zameraný úrad. Dôsledne sme strážili zákonnosť, hospodárnosť a nepodliehali sme panike. Keď je dobre nastavený systém a ľudia sú oddaní a profesionálni, darí sa riešiť aj tie najťažšie veci. Dali sme do poriadku veľa dlhodobých sporov a dlhodobo neriešených vecí. A čo sa týka pandémie, som presvedčená, že sme ju v Starom Meste zvládli so cťou. Vďaka úradu, aj Staromešťanom.

Čo považujete za najzásadnejšie projekty, ktoré sa zrealizovali za uplynulé štyri roky?

Jednoznačne vybudovanie Zariadenia opatrovateľskej starostlivosti na Palárikovej ulici. Ide o najväčšiu investičnú akciou za posledné roky. Vybudovali sme ho doslova na zelenej lúke, navyše v termíne, ktorý bol kratší, ako sa pôvodne predpokladalo – a to bez dopadu na kvalitu realizácie. Toto moderné zariadenie hodné 21. storočia už od apríla 2021 slúži seniorom.

Ale neriešili sme len projekty pre seniorov. Mojou volebnou prioritou boli školy a škôlky, ich obnova, a to som aj splnila. Staré Mesto má v zriaďovateľskej pôsobnosti 7 základných a 19 materských škôl a rekonštrukcie prebehli na drvivej väčšine z nich. Možno ide o projekty, ktoré na prvý pohľad nevidíte, vidia a cítia ich však tí, ktorí do školských zariadení chodia a pracujú v nich. Obnovili sme napríklad školské jedálne a kuchyne, kde sa varilo v absolútne nezodpovedajúcich podmienkach. Bez funkčnej klimatizácie, na starých spotrebičoch, napríklad na Mudroňovej to vyzeralo ako v múzeu školských kuchýň… Toto sme zmenili.

Rekonštrukcie sú jedna vec, ale určite aj Staré Mesto sa potýka s nedostatočnými kapacitami v školách a škôlkach. Riešite aj toto?

Samozrejme, vnímame to aj my. Som rada, že môžem povedať, že na staromestské základné školy sme tento rok prijali všetky deti s trvalým pobytom v Starom Meste, ktoré sa hlásili do spádových škôl, ale je nám jasné, že to už na budúci rok nemusí byť pravda, preto intenzívne hľadáme riešenia tejto situácie. Šikovnými úpravami interiéru sa nám už teraz podarilo zvýšiť kapacitu škôl – napríklad na ZŠ Hlboká aj ZŠ s MŠ M. R. Štefánika na Grösslingovej. Najzásadnejší nárast zaznamená ZŠ s MŠ Dubová, kde sme v lete začali s nadstavbou budovy školy. Na jej konci bude 6 nových kmeňových tried, 3 odborné učebne, ale tiež nové kabinety pre pedagógov. A multifunkčný športový areál.

V materskej škole na Heydukovej sme tento školský rok otvorili dve nové triedy, dokopy pre tridsať detí. Veľkým projektom bude výstavba celkom novej materskej školy na Myjavskej pre takmer 120 detí.

Pravdaže, uvedomujem si, že aj situáciu so základnými školami by najlepšie vyriešila nová budova. A hoci v Starom Meste to nie je jednoduché vzhľadom na nedostatok voľných pozemkov, ale tiež vhodných budov, pracujeme aj na tom. Intenzívne hľadáme vhodné priestory a máme už rozpracovaných niekoľko zaujímavých možností.

Školy vidia rodičia, deti, zamestnanci, ale ľudia najviac vnímajú zmeny, ktoré sa udejú vo verejnom priestore.

Počas uplynulých štyroch rokov sme zrealizovali viacero zásahov do verejného priestoru. Niektoré sme ukončili, iné finišujú, ďalšie začíname. Spomeniem revitalizáciu Medickej záhrady, kde sme obnovili mobiliár, centrálny priestor vrátane fontány Labute, opravili poškodené mlatové chodníky – práve tento týždeň sa dokončila časť pri Ulici 29. augusta. A vylepšili sme aj zeleň – máme totiž nových záhradníkov, ktorí sa v tom našli.

Začali sme s realizáciou projektu revitalizácie zóny Panenská, ktorý vznikol participáciou s obyvateľmi lokality. V rámci projektu sme už obnovili Soferove schody, v súčasnosti prebiehajú práce na Konventnej ulici, kde – keďže robíme s rozumom – sme spojili sily aj s BVS a SPP, ktorí pred našimi prácami vymenili inžinierske siete. Práce to možno predĺžilo, ale na druhej strane sa nestane, že mesiac po tom, ako my vymeníme asfalt za dlažbu, bude ju treba rozkopať pre haváriu na vodovodnom potrubí.

Aktuálne finišujeme s rekonštrukciou Vajanského nábrežia, kde okrem ovej žulovej dlažby pribudne aj nové dielo – Hrob neznámeho vojaka. Dielo vzišlo z medzinárodnej súťaže organizovanej Starým Mesto, autorom víťazného návrhu je výtvarník Marek Kvetán. Dokončujeme aj rekonštrukciu Blumentálskej, ktorá sa zo zanedbanej ulice zmenila na funkčný a moderný – a zelený – priestor rešpektujúci chodcov, vodičov aj cyklistov.

Rozpočet Starého Mesta je 28 miliónov eur. Ako je možné financovať takéto veľké projekty? Nie je to na úkor iných vecí?

Nie. Sme hospodárnou a efektívnou mestskou časťou, preto sa snažíme maximálne využívať externé zdroje. Vďaka nášmu oddeleniu stratégie a projektového riadenia sa nám podarilo za štyri roky získať viac ako 6 miliónov eur zväčša z eurofondov a ďalších dotačných schém. Vďaka nim sme prefinancovali napríklad Blumentálsku, nadstavbu ZŠ Dubová, rozšírenie kapacít na MŠ Heydukova, vrátane obnovy ihriska na Jedlíkovej ulici, ktoré využívajú aj škôlkari z Heydukovej a najnovšie sme získali viac ako 1,1 milióna eur na obnovu Grassalkovichovej záhrady.

Objednávateľ: Zuzana Aufrichtová, Podtatranského 8, 811 05 Bratislava

Pridaj komentár