Dátum: 15. januára 2024 Autor: SITA Komentáre: 0
Zmena územného plánu zóny Tehelná naďalej počíta s poliklinikou

Zmena územného plánu (ÚP) zóny Tehelná v bratislavskom Novom Meste naďalej počíta s poliklinikou. Informuje o tom Mária Vencelová z referátu komunikácie mestskej časti.

„Kým posledný ÚP zóny Tehelná bol schválený v roku 2023, zmeny v pláne zóny majú za cieľ zabezpečiť jej udržateľný rozvoj a priniesť stabilizáciu existujúcej zástavby,“ uviedla.

Starosta Nového Mesta Matúš Čupka zdôraznil dôležitosť zachovania kontinuity zdravotnej starostlivosti v tejto oblasti: “Jedným z hlavných bodov návrhu zmeny plánu zóny je zachovanie a podpora funkcie Polikliniky Tehelná,“ uvádza s tým, že priestorovou a funkčnou reguláciou obyvatelia okolitého bloku navyše získajú kvalitný verejný priestor a otvoria sa možnosti pre komplexnejšiu občiansku vybavenosť. „Riešené územie má takisto potenciál priniesť prístupnú a kvalitnú zeleň v okolí polikliniky,“ doplnil.

Územie zóny Tehelná je ohraničené ulicami Kutuzovova, Vajnorská, Tehelná a Kukučínova. Spracovateľom návrhu sú Bellušove ateliéry, ktoré vedú skúsení architekti a urbanisti. „Priestor zóny Tehelná si zaslúži riešenia, ktoré prioritne cielia na zabezpečenie kvality priestoru pre obyvateľov zóny ako aj návštevníkov polikliniky – s dôrazom na bezpečný peší pohyb, jasné členenie dopravy a so zachovaním zelene, ktorá je kvalitná a prispieva k zlepšovaniu mikroklímy najmä v letných mesiacoch,“ poznamenal dekan Fakulty architektúry a dizajnu STU Branislav Puškár.

Projekt sa nachádza vo fáze podpisu zmluvy medzi mestskou časťou a Bellušovými ateliérmi FAD STU. Výsledný návrh zmeny plánu zóny Tehelná bude predmetom verejného prerokovania. „Mestská časť plánuje smerovať rozvoj zóny ku kvalitnej a verejne prístupnej zelene v okolí Polikliniky Tehelná s cieľom podporiť aktívny životný štýl a pohodu obyvateľov štvrte,“ priblížila samospráva. Výsledkom má byť stabilizácia zástavby a zachovanie charakteru štvrte, digitalizácia územného plánu a plná integrácia do Geografického Informačného Systému.

Nové Mesto v tomto roku pripravuje schválenie troch ÚP zón a ukončenie spracovania prieskumov a rozborov ako prvej fázy obstarávania Urbanistickej štúdie Nové-Nové Mesto.

Pridaj komentár