Dátum: 12. mája 2023 Autor: Metropola Komentáre: 0
Vyhlásili súťaž na štúdiu k budúcej podobe Sadu Janka Kráľa

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) vyhlásil súťaž na zhotoviteľa štúdie, ktorá určí, ako sa má rozvíjať Sad Janka Kráľa v Petržalke. Ako informovala hovorkyňa MIB Annamária Krchňavá, štúdia má riešiť víziu územia s rozlohou 37,5 hektára z hľadiska adaptácie na klimatickú krízu, bezbariérovosti či lepšie zapojenia rieky do života ľudí. MIB pritom nadväzuje na odbornú urbanistickú štúdiu Bratislavského Dunajského Parku. Záujemcovia sa môžu do súťaže zapojiť do 2. júna.

Sad Janka Kráľa je jeden z najstarších európskych parkov, ktorý je zaradený do zoznamu Národných kultúrnych pamiatok SR. Ucelená štúdia, ktorá vznikne, bude podkladom pre budúce revitalizácie a zásahy v rámci jeho územia. V súťaži hľadajú skúsený tím pod vedením krajinného architekta, ktorý navrhne, ako rozvíjať oblasť na nábreží Dunaja bez toho, aby zásahy zmenili jeho charakter, ale postupne obnovili zeleň a doplnili funkcie pre návštevníkov.

Vyhlásili súťaž na štúdiu k budúcej podobe Sadu Janka Kráľa

„Našou snahou je podchytiť a správne nasmerovať rozvoj parku do ďalších desaťročí. Súťaž má naštartovať systematickú obnovu tejto celoslovensky významnej lokality, aby na seba racionálne nadväzovali dielčie rekonštrukcie, ako napríklad výmena povrchov chodníkov, osvetlenia či mobiliáru, ale aj nová výsadba zelene,“ vysvetlil riaditeľ sekcie súťaží z MIB Marek Harčarík. MIB spracoval viaceré odborné vstupy, vďaka ktorým pribudli informácie o tomto území – napríklad participáciu s odborníkmi, dotknutými aktérmi a návštevníkmi, či urbanistickú štúdiu Bratislavského Dunajského parku.

„Zámerom mesta je vytvoriť komplexnú koncepciu rozvoja Sadu Janka Kráľa a Tyršovho nábrežia,“ priblížila Krchňavá, Od štúdie, ktorú vypracuje víťazný tím očakávajú, že ponúkne ucelený pohľad na ďalší rozvoj územia a také riešenia, ktoré zohľadnia všetky jeho vrstvy. Štúdia sa má skladať z dvoch častí – zo štúdie realizovateľnosti a krajinársko-urbanisticko-ekologickej štúdie. Odborníci by mali v štúdii stanoviť komplexný prístup k územiu, ktorý nadviaže na už vypracovanú urbanistickú štúdiu Bratislavského Dunajského Parku, a tiež stratégiu rozvoja definovanú v dokumente Bratislava 2030.

Vyhlásili súťaž na štúdiu k budúcej podobe Sadu Janka Kráľa

„Dopyt po komplexnej štúdii vzniká aj z dôvodu budúcej výsadby zelene, pretože mnohé zo súčasných stromov dožívajú a začínajú byť pre návštevníkov nebezpečné. Vzniknúť má preto jasný plán pre výsadbu nových stromov, ktoré v takýchto prípadoch nahradia dožívajúce jedince,“ uviedla hovorkyňa MIB. Štúdia má tiež zohľadniť fakt, že rôzne časti parku majú odlišnú identitu či funkciu. „Kým Tyršák za posledné roky ožil vďaka spoločenským podujatiam, centrálna časť parku je skôr pokojnejšia a ľudia ju vyhľadávajú kvôli oddychu,“ dodala.

Za posledné obdobie v parku vykonali niekoľko zásahov. „Vlani v parku pribudlo nové osvetlenie, takmer 200 nových bratislavských lavičiek a 150 nových smetných košov, Cvičko pri Moste SNP aj na Tyršáku,“ vymenovala Krchňavá. Upravili aj okolie Pamätníka obetiam extrémizmu a komplexnou rekonštrukciou prešli podzemné verejné toalety. Pokračujú tiež práce na novom skate parku pod Mostom SNP. Začali aj s obnovou objektu bývalej správy parku, ktorý slúžil ako nočný salón.„ Už v tomto roku tu vznikne cenovo dostupné bistro s bezbariérovými verejnými toaletami,“ doplnila.

Pridaj komentár