Dátum: 15. decembra 2023 Autor: Michal Motúz Komentáre: 0
VIDEO: Takto sa to nerobí do psej … Dôchodkyňa sa zbavila odpadu na D4

Správca komunikácie informoval dopravný inšpektorát v Bratislave o konaní vodičky osobného motorového vozidla.

Seniorka sa mala dopustiť priestupku v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a to vysypaním odpadu na miesto mimo vozovky. Keby vrece s odpadom zaniesla napr. do zberného dvora, nebolo by zo strany dopravných policajtov potrebné objasňovať priestupok v zmysle ustanovení zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch. Po vykonaní potrebných úkonov policajti spis predložili na oddelenie životného prostredia, odpadov a cestného hospodárstva.


Pridaj komentár