Dátum: 20. decembra 2021 Autor: SITA Komentáre: 0

Nová plaváreň by mala vzniknúť oproti Štrkoveckému jazeru, vedľa ružinovského zimného štadióna.

Bratislavský Ružinov plánuje postaviť novú plaváreň a zrekonštruovať zimný štadión za približne 25 mil. eur bez DPH. Mestská časť zverejnila vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) súťaž na technické riešenie a architektonický návrh novej ružinovskej plavárne. „Nová plaváreň by mala vzniknúť oproti Štrkoveckému jazeru, vedľa zimného štadióna. Súčasťou projektu je aj rekonštrukcia štadióna a návrh čo najlepšej energetickej technológie, ktorá umožní úsporne chladiť štadión a zároveň vyhrievať plaváreň,“ uviedol starosta Ružinova Martin Chren. Na organizáciu súťaže a zhotovenie projektovej dokumentácie prispela mestskej časti vláda SR grantom vo výške 600-tisíc eur. Lehota na predkladanie návrhov je do 31. marca 2022.

Predmetom súťaže návrhov je komplexné riešenie novej ružinovskej plavárne, rekonštrukcia hlavnej haly zimného štadióna, rekonštrukcia a prestavba tréningovej haly, dostavba tretej ľadovej plochy, fitnesscentra a návrh nového ubytovacieho zariadenia pre športovcov. „Mestská časť Ružinov s takmer 80-tisíc obyvateľmi nemá plaváreň, ktorá by slúžila profesionálnym športovcom, zároveň aj širšej verejnosti na rekreačné účely. Lokalita bola zvolená na základe možnosti využitia zbytkového tepla z prevádzky zimného štadiónu a zároveň možnosti kumulácie športových a rekreačných aktivít,“ vysvetľuje obstarávateľ. Predpokladané investičné náklady na realizáciu stavby sú 25 mil. eur bez DPH. Súťaž organizuje mestská časť v spolupráci so Slovenskou komorou architektov.


Pridaj komentár