Dátum: 22. marca 2023 Autor: SITA Komentáre: 0
V mestskej štvrti Bory vznikne komplexné súkromné školské zariadenie

V mestskej štvrti Bory v Bratislave vznikne komplexné súkromné školské zariadenie. Informuje o tom spoločnosť Penta Real Estate, ktorá sa s Občianskym združením (OZ) Felix Bratislava dohodla na prevádzke súkromnej spojenej materskej, základnej a strednej školy v lokalite Bory. Výstavbu zariadenia bude realizovať súkromný investor. Jeho zriaďovateľom bude OZ Felix Bratislava.

Projekt je momentálne v úvodnej fáze, v ktorej pripravujú projektovú dokumentáciu pre získanie územného rozhodnutia a dokumentáciu pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Predpokladaný začiatok výstavby je naplánovaný v druhej polovici roka 2024. Prví žiaci by mohli školu začať navštevovať v školskom roku 2026/2027. „Školské zariadenie bude pripravené ponúknuť vzdelávanie v troch úrovniach – materská škola (MŠ), základná škola (ZŠ) a gymnázium,“ konštatuje investor. Ako dodáva, MŠ bude kapacitne pripravená pre 80 žiakov, prvý stupeň ZŠ pre 240 žiakov a druhý stupeň ZŠ pre 375 žiakov. Zriaďovateľ je pripravený v rámci zariadenia vybudovať aj súkromné gymnázium s kapacitou pre 300 žiakov.

Projekt počíta aj s vybudovaním interiérových plôch určených pre šport, ako je veľká a malá telocvičňa vrátane šatní. V exteriéri vzniknú dve multifunkčné ihriská a ihrisko pre MŠ prírodného charakteru. „Zariadenie bude do prevádzky nabiehať postupne, ako prvé je v školskom roku 2026/2027 naplánované otvorenie ZŠ a príslušných tried prvých ročníkov,“ uzatvára investor.

Zóna Bory je situovaná medzi bratislavskými mestskými časťami Lamač a Devínska Nová Ves. Komerčnú časť tvorí nákupné centrum Bory Mall a Bory Retail Zone, ktorá obsahuje viacero veľkých obchodných prevádzok rôzneho zamerania. Nekomerčnú časť tvorí Nemocnica Bory, ktorej otvorenie je naplánované koncom marca 2023, ubytovňa Bory určená pre zdravotnícky personál nemocnice a verejná MŠ. Tá je už v prevádzke a Penta Real Estate ju odovzdala do prenájmu mestskej časti Lamač za symbolické jedno euro v lete 2021.

Rezidenčná časť pod názvom Bory Bývanie je rozdelená do viacerých etáp. Bory Prvé Domy sú takmer dokončené, vo výstavbe je posledný bytový dom. Etapa Bory Nový Dvor je rozdelená na dve časti, z ktorých prvá je dokončená a druhá je tesne pred kolaudáciou. Etapa Bory Promenáda disponuje právoplatným kolaudačným rozhodnutím. Vo výstavbe je etapa Bory Na Hrádzi. Ďalšie tri etapy sú v povoľovacom procese. Projekt v rámci prvých piatich etáp prinesie do lokality takmer 2000 bytov.

V rámci lokality je v pláne aj predĺženie električkovej trate z Dúbravky. Prípravu projektovej dokumentácie pre výstavbu električkovej trate bude na vlastné náklady realizovať Penta Real Estate, ktorá po získaní právoplatného stavebného povolenia odovzdá projekt mestu Bratislava.

Pridaj komentár