Dátum: 9. februára 2023 Autor: SITA Komentáre: 0
V hlavnom meste zaevidovali dva prípady osýpok u malých detí

V Bratislave zaevidovali dva laboratórne potvrdené prípady osýpok u malých detí – dvojročného a deväťmesačného. Ako informuje v tlačovej správe Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR), deti pre nízky vek, respektíve zdravotné kontraindikácie, ešte neboli zaočkované v rámci pravidelného povinného očkovania. Obe deti hospitalizovali.

V prvom prípade išlo o import ochorenia zo zahraničia. „Druhý prípad bol zrejme v epidemiologickej súvislosti, k prenosu prišlo pravdepodobne na detskej pohotovosti Národného ústavu detských chorôb v Bratislave 18. januára po 19:30,“ uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas. ÚVZ SR vyzýva rodičov, ktorí sa v tomto čase a po ňom nachádzali s neočkovanými deťmi na pohotovosti, aby sledovali zdravotný stav svojich detí a v prípade objavenia sa príznakov ochorenia telefonicky kontaktovali lekára dieťaťa, ktorý určí ďalší postup. Inkubačný čas ochorenia je osem až 15 dní, priemerne desať.

Epidemiologické vyšetrovanie vykonáva Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave. V rámci neho zatiaľ nepotvrdili ďalšie šírenie ochorenia. „RÚVZ prijíma aj ďalšie protiepidemické opatrenia a je v kontakte aj so zdravotníckym zariadením, kde pravdepodobne prišlo k prenosu. Spolupracuje aj s ošetrujúcimi lekármi detí,“ poznamenal hlavný hygienik. Ako dodal, ÚVZ a regionálne úrady neustále sledujú epidemiologickú situáciu. Vzhľadom na pohyb osôb medzi krajinami a pokles zaočkovanosti v SR pod 95 percent nie je možné vylúčiť zavlečenie a šírenie osýpok na naše územie.

ÚVZ SR koncom januára a opakovane v uplynulých dňoch vyzval regionálne úrady, aby pripomenuli poskytovateľom zdravotnej starostlivosti vo svojej územnej pôsobnosti možnosť výskytu osýpok. Rovnako je podľa úradu potrebné zdôrazňovať rodičom aj všeobecným lekárom pre deti a dorast význam pravidelného povinného očkovania. Potvrdené prípady osýpok boli na Slovensku hlásené naposledy v roku 2019, keď sa vyskytlo 318 prípadov (epidémia osýpok na východe Slovenska). Najvyššiu vekovo-špecifickú chorobnosť hlásili vo vekovej skupine detí do jedného roka.

Pridaj komentár