Dátum: 25. apríla 2023 Autor: SITA Komentáre: 0
V Bratislavskom kraji by mali pribudnúť dve nové železničné trate

V Bratislavskom kraji by mali pribudnúť dve nové železničné trate. Ako na svojom webe informuje Bratislavský samosprávy kraj (BSK), prvou by mala byť trať zo stanice Bratislava-Vajnory do Pezinka cez Chorvátsky a Slovenský Grob. V rámci toho by mali zrekonštruovať aj železničnú stanicu vo Vajnoroch. Druhá trať by mala viesť z bratislavského Lamača cez Záhorskú Bystricu a Stupavu až do Lozorna. Memorandum o spolupráci na príprave týchto projektov podpísali štatutári Ministerstva dopravy SR, BSK a Železníc Slovenskej republiky (ŽSR).

Nové trate by podľa ministra dopravy Andreja Doležala boli určené predovšetkým pre osobnú dopravu a spájali by centrum Bratislavy s mestami a obcami v okolí, v ktorých za posledné desaťročie pribudlo najviac obyvateľov. „ŽSR už pripravujú štúdiu uskutočniteľnosti pre oba zmienené projekty. Cieľom štúdie je navrhnúť variantné riešenia výstavby a posúdiť ich uskutočniteľnosť,“ doplnil generálny riaditeľ ŽSR Miloslav Havrilla.

Podľa predsedu BSK Juraja Drobu sú projekty v súlade so strategickými dokumentmi EÚ a SR, ako aj s Plánom udržateľnej mobility BSK. „V Bratislavskom kraji pribudlo za uplynulých 10 rokov viac ako 100-tisíc obyvateľov. Problémom je, že vznikajú veľké územia s novou výstavbou bez adekvátneho napojenia na koľajovú dopravu,“ poznamenal Droba s tým, že trendom modernej osobnej dopravy je prepájanie rôznych dopravných módov v rámci integrovaného dopravného systému (IDS). „Navrhujeme zapojenie železničnej dopravy do prímestskej dopravy v rámci IDS Bratislavy a BSK,“ doplnil.

Navrhované projekty sú aj súčasťou Plánu udržateľnej mobility BSK a počítajú s nimi aj územné plány BSK a dotknutých miest a obcí. „V prípade preukázania socioekonomickej návratnosti a potvrdenia ekonomickej efektivity výstavby nových regionálnych tratí sa signatári memoranda dohodli, že sa každý z nich v rámci svojich kompetencií vynasnaží vykonať úkony smerujúce k realizácii,“ dodal BSK.

Viac na www.bratislavskykraj.sk

Pridaj komentár