Site icon Časopis Metropola

Sanácia skládky vo Vrakuni bude pokračovať, cena sa navýšila na 33,3 milióna eur

Sanačné práce na skládke v bratislavskej Vrakuni dostali po troch rokoch nečinnosti bývalej vlády zelenú.

Úradnícka vláda premiéra Ľudovíta Ódora poverila Ministerstvo životného prostredia SR, aby podniklo všetky kroky k pokračovaniu prác na sanácii Vrakunskej skládky. V tlačovej správe o tom informovala Asociácia Envisan, ktorá združuje všetky relevantné spoločnosti špecializujúce sa na sanáciu environmentálnych záťaží.

Na základe poverenia aktuálnej vlády podpísal rezort životného prostredia so zhotoviteľom projektu sanácie skládky v predposledný júnový deň dodatok k zmluve, ktorá by vypršala 30. júna. „Ak by sa nestihol podpísať dodatok, existujúce stavebné povolenie a súvisiaca dokumentácia by stratili právoplatnosť a celý proces by sa musel začať nanovo,“ konštatuje Envisan. „Bohužiaľ, v dôsledku nečinnosti ministerstva počas jeho vedenia Jánom Budajom bolo nutné navýšiť sumu o viac ako päť miliónov eur,” skonštatoval predseda Asociácie Envisan Igor Polčan,

Polčan zároveň zdôraznil, že spomínané navýšenie má na svedomí v prvom rade priam absurdná nečinnosť bývalého ministra Jána Budaja, ako aj iracionálne požiadavky správnych orgánov či verejnosti, ku ktorým sa pridali ďalšie faktory ako energetická kríza či inflácia. Sanácia Vrakunskej skládky mala byť financovaná z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý sa končí v decembri 2023.

„V čase nástupu Jána Budaja na jar 2020 už bolo všetko pripravené a čakalo sa len na stavebné povolenie. To bolo vydané v máji 2021. Sanačné práce sa však nezačali, pretože minister proces sanácie blokoval,” uviedol Polčan. Cenu sanácie vtedy vyčíslili na 27,7 milióna eur bez DPH a zaplatiť ju mali z európskych peňazí spomínaného programu. Novú cenu vo výške 33,3 milióna bez DPH uhradia z nového Operačného programu Slovensko.Skládku vo Vrakuni, z ktorej unikali a unikajú do podzemných vôd kontaminanty ako BTEX, chlórované uhľovodíky, PCB či pesticídy a herbicídy pochádzajúce z bývalých Chemických závodov Juraja Dimitrova, neskôr Istrochemu, budú sanovať formou enkapsulácie, pri ktorej vybudujú podzemnú tesniacu stenu z bentonitu siahajúcu až do nepriepustného podložia a povrchovú tesniacu vrstvu. Súčasťou projektu je aj posanačný monitoring. Práce by mali byť hotové do decembra 2027.

Exit mobile version