Dátum: 28. januára 2024 Autor: SITA Komentáre: 0
Pri kontrolách na vianočných trhoch v Bratislavskom kraji udelili deväť pokút

Pracovníci regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave vykonali koncom minulého roka 65 kontrol v 40 zariadeniach stánkového a ambulantného predaja na vianočných a mikulášskych trhoch v Bratislavskom kraji. Podľa vyjadrenia RÚVZ boli zamerané na kontrolu prípravy, manipulácie a podávania pokrmov a nápojov, ako aj odbornej a zdravotnej spôsobilosti zamestnancov. Súčasťou kontrol bol aj odber vzoriek na laboratórnu analýzu.

Medzi najčastejšie zistené nedostatky patrilo porušenie chladiaceho reťazca, suroviny po dátume spotreby, resp. dátume minimálnej trvanlivosti, potraviny neznámeho pôvodu, chýbajúce označenie na potravinách, či zamestnanci bez dokladu o zdravotnej spôsobilosti. Uložili deväť pokút v celkovej sume 1700 eur a 17 opatrení na mieste. „Všetky vzorky pokrmov odobratých na analýzu vyhoveli mikrobiologickým kritériám v zmysle platnej legislatívy,“ uvádza RÚVZ.

Pridaj komentár