Dátum: 9. septembra 2022 Autor: SITA Komentáre: 0
Predstavili víťaza architektonickej súťaže na podobu územia pri Viedenskej ceste

Víťazom sa stal slovenský ateliér What Architects v spolupráci so španielskymi štúdiami Beth Gali BB+GG a Labanc.Studio.

Spoločnosť YIT Slovakia predstavila víťaza urbanisticko-architektonickej súťaže na premenu územia pri Viedenskej ceste v Bratislave na rekreačné a rezidenčné územie. Víťazom medzinárodnej súťaže sa stal slovenský ateliér What Architects v spolupráci so španielskymi štúdiami Beth Gali BB+GG a Labanc.Studio. Vyplýva to zo zverejnenej tlačovej správy. Developer na základe vybraného návrhu plánuje do územia s rozlohou 3,4 hektára umiestniť viac ako 500 bytov, vrátane občianskej vybavenosti a revitalizovanej zelene.

Predstavili víťaza architektonickej súťaže na podobu územia pri Viedenskej ceste

Developer oslovil šesť slovenských a zahraničných ateliérov, aby navrhli vhodnú formu transformácie lokality vo vzdialenom susedstve bývalého tzv. Pečnianskeho ramena. Päť z nich počas leta odovzdalo a prezentovalo svoje návrhy pred päťčlennou odbornou porotou zloženou z odborníkov z oblasti architektúry a urbanizmu, vrátane zástupcov hlavného mesta, mestskej časti Petržalka, predsedu Slovenskej komory architektov a zástupcov investora. Jedným z rozhodujúcich kritérií pre porotu bola kvalita urbanistického riešenia, a to najmä v nadväznosti na ochranu životného prostredia, biodiverzity miesta a širšej krajiny. Porota tiež posudzovala, či návrhy podporujú inklúziu obyvateľstva s prírodnou zložkou, udržateľnú mobilitu a environmentálne pozitívnu výstavbu.

Predstavili víťaza architektonickej súťaže na podobu územia pri Viedenskej ceste

Už pri vyhlásení súťaže developer potvrdil ambíciu ponúknuť v území nájomné bývanie. „Tým zohľadňuje navrhovanú zmenu územného plánu v prospech funkcie bývania, ktorú momentálne presadzuje magistrát Bratislavy,“ konštatuje YIT Slovakia, ktorá ako jeden z prvých súkromných investorov podpísala s mestom zmluvu o spolupráci, na základe ktorej po zmene územného plánu mesto získa zmluvne dohodnutý objem skolaudovaných nájomných bytov podľa schválenej metodiky.

Predstavili víťaza architektonickej súťaže na podobu územia pri Viedenskej ceste

Aktuálne developer plánuje s víťazným ateliérom pokračovať v príprave samotného projektu. So začiatkom premeny územia počíta najskôr v horizonte piatich rokov, a to zhľadom na dlhé a náročné povoľovacie procesy a potrebné zmeny.

Pridaj komentár