Dátum: 17. mája 2024 Autor: Michal Motúz Komentáre: 0
Pozor! Nie každá studnička v mestských lesoch je pitná

V jarnom období nás to ťahá do prírody. Mestské lesy Bratislava pripravili a opravili veľké množstvo ohnísk a studničiek.

Studničky v Mestských lesov v Bratislave

Rozbor vody v studničkách dávajú robiť raz ročne v spolupráci s BVS a.s.. Analyzuje sa celkovo 24 rôznych parametrov (baktérie, mikroorganizmy, pH, dusitany atď.). Ak čo i len jeden z ukazovateľov nespĺňa normu, je voda označená ako nepitná. Je treba povedať, že kritériá sú nastavené veľmi prísne. Do úvahy sa berú aj faktory ako pH, či prítomnosť mikroorganizmov, pričom často práve kvôli nim nie sú mnohé pramene pitné. Mestské lesy Bratislava pre vás pripravili mapový portál s umiestnenými studničkami s aktuálnymi informáciami z analýzy BVS.

Studnička - Slalomová lúka (pitná)
Studnička – Slalomová lúka (pitná)
Studnička Partizánska lúka
Nepitná (baktérie)
Studnička Partizánska lúka
Nepitná (baktérie)
Studnička II. rybník
Nepitná (baktérie)
Studnička II. rybník
Nepitná (baktérie)
Studnička Slalomová lúka
Pitná
Studnička Slalomová lúka
Pitná
Studnička Dlhá lúka - Pod dubmi
Nepitná (baktérie)
Studnička Dlhá lúka – Pod dubmi
Nepitná (baktérie)
Studnička Johanka
Nepitná (baktérie)
Studnička Johanka
Nepitná (baktérie)
Studnička II. Lom (Medáreň)
Nepitná (baktérie)
Studnička II. Lom (Medáreň)
Nepitná (baktérie)
Studnička Máriin prameň
Nepitná (baktérie)
Studnička Máriin prameň
Nepitná (baktérie)
Studnička Jarošová
Nepitná (baktérie) 
Studnička Jarošová
Nepitná (baktérie) 
Studnička Malý Slavín
Nepitná (baktérie)
Studnička Malý Slavín
Nepitná (baktérie)
Studnička Zbojníčka
Pitná
Studnička Zbojníčka
Pitná
Studnička Himligárka
Nepitná (baktérie)
Studnička Himligárka
Nepitná (baktérie)
Studnička Šenkárka
Nepitná (baktérie)
Studnička Šenkárka
Nepitná (baktérie)
Studnička Chladná
Nepitná (baktérie)
Studnička Chladná
Nepitná (baktérie)
Studnička Koziarka
Nepitná (baktérie)
Studnička Koziarka
Nepitná (baktérie)
Studnička Oškerda
Nepitná (baktérie)
Studnička Oškerda
Nepitná (baktérie)


Ohniská v Mestských lesov v Bratislave

V lesoparku Mestských lesov v Bratislave je vyše 90 oficiálnych ohnísk

Studničky a ohniská v Mestských lesov v Bratislave
Studničky a ohniská v Mestských lesov v Bratislave

Kódex opekača:

  • Oheň zakladajte iba v ohnisku na vyhradenom mieste
  • Drevo skladujte minimálne dva metre od ohniska
  • Oheň pred odchodom uhaste vodou a pahrebu rozhrabte
  • Nikdy nenechajte oheň bez dozoru. Po vašom odchode sa môže rozfúkať vietor a riziko požiaru sa tým výrazne zvyšuje
  • Nepúšťajte nahlas hudbu, nerušte zver a ostatných návštevníkov
  • Pri odchode zanechajte piknikové miesto čisté a bezpečné, uistite sa, že po opekaní neostali prázdne fľaše, plechovky a iné odpadky

Ukážka vyhlásenia

ukážka vyhlásenia z roku 2023

Pridaj komentár