Dátum: 9. novembra 2021 Autor: Michal Motúz Komentáre: 0
POZOR – Covid automat pre Bratislavu od 8. novembra 2021

Bratislava je od 8. novembra 2021 v červenej farbe podľa covid semaforu. Vieme čo všetko sa mení!

Základné pravidlá

Rúško a respirátor FFP2

 • Povinné nosenie respirátora v interiéri a rúška v exteriéri na hromadných podujatiach

Výnimky pri nosení rúška aj respirátora tvoria:

 • deti do 6 rokov veku
 • deti v materskej škole alebo v inom obdobnom zariadení pre deti
 • žiaci základných škôl, špeciálnych základných škôl a žiaci prvých 4 ročníkov stredných škôl s osemročným vzdelávacím počas výučby
 • osoby so závažnými poruchami autistického spektra
 • osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím
 • pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so sluchovým postihnutím alebo detí a žiakov s poruchami autistického spektra
 • pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia, ťažkým stupňom mentálneho postihnutia, hlbokým stupňom mentálneho postihnutia alebo žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú aj iné zdravotné postihnutie, sú držiteľmi preukazu zdravotne ťažko postihnutých a nemôžu sa vzdelávať podľa variantu A alebo B
 • osoby pri výkone športu
 • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania
 • osoby nevesty a ženícha pri sobáši
 • výkonní umelci pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúci pri nakrúcaní dokumentárneho filmu
 • tlmočníci do posunkovej reči v rámci výkonu povolania
 • zamestnanec, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám
 • osoby v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 2 m
 • osoby v čase potrebnom na konzumáciu pokrmov a nápojov v zariadeniach spoločného stravovania
 • osoby v čase nevyhnutnom na úpravu tvárovej časti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo
 • osoby pri návšteve prírodných kúpalísk, wellness, umelých kúpalísk vrátane akvaparkov

Obmedzenie pohybu

 • Pohyb nie je obmedzený

Vzdelávanie a kultúra

Školy

 • Prezenčná forma výučby, VŠ prezenčne s obmedzenou kapacitou

Múzeá, galérie, výstavné siene a knižnice

 • Povolené s podmienkou dodržania maximálneho počtu osôb pre jednotlivé protokoly
Základ:
 • individuálne prehliadky
 • maximálne 1 osoba na 15 m2
OTP:
 • hromadné prehliadky do 10 osôb
Kompletne zaočkovaní:
 • bez obmedzení

Obchody a služby

Obchody, služby a nákupné centrá

 • Maximálne 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy obchodu

Reštaurácie

 • Otvorené s dodržaním podmienok pre jednotlivé protokoly
Základ:
 • okienkový predaj a rozvoz
OTP:
 • v interiéri 4 osoby pri jednom stole alebo osoby z jednej domácnosti
 • 2 metre rozostupy medzi stolmi
 • terasy bez obmedzení
Kompletne zaočkovaní:
 • v interiéri 4 osoby pri jednom stole alebo osoby z jednej domácnosti
 • 2 metre rozostupy medzi stolmi
 • terasy bez obmedzení

Ubytovacie zariadenia

 • Otvorené s dodržaním podmienok pre jednotlivé protokoly
Základ:
 • zakázané
OTP:
 • ubytovanie maximálne 2 dospelé osoby na 1 izbe alebo členovia 1 domácnosti v samostatnej izbe
 • reštaurácie v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, terasy bez obmedzení
 • wellness maximálne 10 osôb
Kompletne zaočkovaní:
 • bez limitu

Taxi

 • Povolené s dodržaním podmienok 2 osôb na jeden rad, nosenia rúška, pravidelného vetrania a dezinfekcie vozidla po každom klientovi

Šport a voľný čas

V športových zariadeniach hlavného mesta sa od pondelka mení režim

V športových zariadeniach hlavného mesta sa od pondelka mení režim

Za dodržiavanie aktuálnych epidemických opatrení Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR je pri organizovanej športovej činnosti zodpovedný organizátor.

Fitness

 • Povolené s podmienkou dodržania maximálneho počtu osôb pre jednotlivé protokoly
Základ:
 • zakázané
OTP:
 • maximálne 10 osôb alebo 25 m2 na osobu
 • povinný zoznam účastníkov
Kompletne zaočkovaní:
 • maximálne 50 osôb alebo 15 m2 na osobu

Lanové dráhy

 • Povolené s dodržaním podmienok pre jednotlivé protokoly
Základ:
 • otvorené vleky bez kabínkových lanoviek
 • povinný respirátor
OTP:
 • otvorené vleky bez kabínkových lanoviek
Kompletne zaočkovaní:
 • otvorené vleky
 • kabínkové lanovky maximálne 50% kapacity
 • povinné vetranie a dezinfekcia po každej jazde

Wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácie)

 • Povolené s dodržaním podmienok pre jednotlivé protokoly
Základ:
 • zakázané
OTP:
 • maximálne 10 osôb len pre wellness zákazníkov zariadení ubytovacích služieb, pre ostatných zakázané
Kompletne zaočkovaní:
 • bez limitu len pre wellness zákazníkov zariadení ubytovacích služieb
 • pre ostatné zariadenia maximálne 10 osôb

Bazény a plavárne

 • Povolené s dodržaním podmienok pre jednotlivé protokoly
Základ:
 • zakázané
OTP:
 • maximálne 25% kapacity
Kompletne zaočkovaní:
 • maximálne 50% kapacity

Športové súťaže a tréningy – limity pre športovcov

 • Povolené s dodržaním podmienok pre jednotlivé protokoly
Základ:
 • maximálne 10 osôb na sektor
OTP:
 • maximálny počet športovcov 75 v interiéri a 150 v exteriéri
Kompletne zaočkovaní:
 • bez obmedzení

Oslavy a podujatia

Hromadné podujatia

 • Povolené s podmienkou dodržania kapacity pre jednotlivé protokoly
Základ:
 • maximálne 10 osôb
 • s povinným zoznamom účastníkov
 • obmedzenia podľa príslušného semaforu
OTP:
 • maximálne 25% kapacity
 • pokiaľ nie je určiteľná kapacita maximálne do 150 osôb
 • s povinným zoznamom účastníkov
Kompletne zaočkovaní:
 • bez limitu
 • s povinným zoznamom účastníkov

Bohoslužby

 • Povolené s podmienkou dodržania kapacity pre jednotlivé protokoly
Základ:
 • maximálne 1 osoba na 15 m2
 • ak je plocha menšia ako 150 m2 tak maximálne 10 osôb
 • s povinným zoznamom účastníkov
OTP:
 • maximálne 25% kapacity pokiaľ nie je určiteľná kapacita do 150 osôb
 • s povinným zoznamom účastníkov
Kompletne zaočkovaní:
 • bez limitu
  • s povinným zoznamom účastníkov

Obrady (sobáš, krst, pohreb, a pod.)

 • Povolené s podmienkou dodržania kapacity pre jednotlivé protokoly
Základ:
 • maximálne 10 osôb
 • s povinným zoznamom účastníkov
OTP:
 • maximálne 25% kapacity
 • pokiaľ nie je určiteľná kapacita maximálne do 150 osôb
 • s povinným zoznamom účastníkov
Kompletne zaočkovaní:
 • bez limitu
 • s povinným zoznamom účastníkov

Svadby, kary, oslavy, večierky a HP v prevádzkach verejného stravovania

 • Povolené s podmienkou dodržania kapacity pre jednotlivé protokoly
OTP:
 • maximálne 25 osôb v interiéri a 40 v exteriéri
 • s povinným zoznamom účastníkov (resp. podľa príslušného semaforu)
Kompletne zaočkovaní:
 • maximálne 50 osôb v interiéri a 80 v exteriéri
 • s povinným zoznamom účastníkov (resp. podľa príslušného semaforu)

Pridaj komentár