Dátum: 10. novembra 2021 Autor: SITA Komentáre: 0
Petržalka bude od budúceho roka vyplácať príspevok pri narodení dieťaťa

Matka musí mať v čase narodenia dieťaťa trvalý pobyt v Petržalke najmenej tri mesiace.

Bratislavská Petržalka bude od budúceho roka vyplácať príspevok vo výške 100 eur pri narodení dieťaťa. Najväčšia mestská časť Bratislavy sa pridá k ostatným mestským častiam, ktoré poskytujú finančný príspevok pri narodení dieťaťa. Každému novorodencovi s trvalým pobytom v samospráve bude od 1. januára vyplácať jednorazový finančný príspevok vo výške 100 eur,“ informuje mestská časť na sociálnej sieti. Finančnou podporou mestská časť prispeje k zabezpečeniu nevyhnutných výdavkov spojených s materiálnymi potrebami novorodenca.

Pre udelenie príspevku je potrebné splniť niekoľko podmienok. Matka musí mať v čase narodenia dieťaťa trvalý pobyt v Petržalke najmenej tri mesiace a dieťa po pôrode nemôže byť zverené do náhradnej starostlivosti. Ak sa rodičom narodia súčasne dve a viac detí, jednorazový finančný príspevok sa poskytne pre každé dieťa. „Príspevok môže byť poskytnutý oprávnenej osobe, ktorá nemá záväzky a dlhy voči mestskej časti, respektíve má dohodnutý splátkový kalendár na splatenie záväzkov a dlhov,“ dodáva samospráva.

Pridaj komentár