Dátum: 9. januára 2022 Autor: SITA Komentáre: 0
Petržalka poskytne matkám novorodencov s trvalým pobytom príspevok 100 eur

Základnými podmienkami na získanie príspevku je trvalý pobyt matky a narodeného dieťaťa v Petržalke.

Bratislavská Petržalka poskytuje od nového roka matkám novorodencov s trvalým pobytom v mestskej časti jednorazový finančný príspevok vo výške 100 eur. Cieľom je po vzore ďalších mestských častí v Bratislave upevniť postavenie rodiny a pomôcť k zabezpečeniu nevyhnutných výdavkov spojených s materiálnymi potrebami novorodenca. „Myslím si, že bolo načase, aby sme príspevok zaviedli aj v Petržalke, v podstate v treťom najväčšom meste na Slovensku,“ uviedla predkladateľka návrhu, petržalská poslankyňa Ľudmila Farkašovská.

Starosta Petržalky Ján Hrčka poznamenal, že mestská časť zvažovala poskytovanie príspevku už dlhší čas, aj na základe podnetov od obyvateľov. Základnými podmienkami na získanie príspevku je trvalý pobyt matky aj dieťaťa v Petržalke. „Písomnú žiadosť na predpísanom tlačive je potrebné podať do podateľne Miestneho úradu Bratislava – Petržalka najskôr po uplynutí 28 dní života dieťaťa,“ dodáva mestská časť s tým, že o príspevok môže v mene matky požiadať aj otec dieťa. Finančný príspevok môžu získať iba deti narodené po 1. januári 2022.

Pridaj komentár