Dátum: 23. marca 2021 Autor: SITA Komentáre: 0
Petržalka otvorila prvý stupeň základných škôl a materské školy

Do škôl nastúpilo viac ako tritisíc žiakov prvého stupňa, do škôlok sa vrátilo takmer 1500 detí.

Bratislavská Petržalka dnes obnovila prezenčné vyučovanie na prvom stupni základných škôl (ZŠ), otvorila aj materské školy (MŠ). V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa mestskej časti Mária Halašková. „Po zvážení epidemickej situácie a prevádzkových podmienok petržalských škôl je od dnes v prevádzke všetkých 11 ZŠ pre žiakov 1. až 4. ročníka, školské kluby detí a školské jedálne podľa momentálnych prevádzkových a personálnych možností jednotlivých škôl,“ uviedla hovorkyňa.

V prevádzke je aj všetkých 24 materských škôl pre predškolákov, deti rodičov z kritickej infraštruktúry a deti rodičov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce. „Veľa z rodičov žiada vysvetlenie, prečo neotvoríme školy pre všetky deti, keď výsledky testovania ukazujú nízku mieru pozitivity. Dnes sa do MŠ vrátilo 1031 predškolákov a 400 detí rodičov z kritickej infraštruktúry. Do ZŠ nastúpilo viac ako tritisíc žiakov prvého stupňa,“ uviedol starosta Petržalky Ján Hrčka a dodal, že vzhľadom na veľký počet detí v mestskej časti sa rozhodla Petržalka v záujme bezpečnosti otvárať svoje školy postupne.

„Od vypuknutia pandémie robí Petržalka maximum pre to, aby sa čo najviac detí mohlo vrátiť späť do škôl,“ vysvetlila hovorkyňa a dodala, že mestská časť zo začiatku bojovala s personálnym obmedzením, nakoľko mnohí zamestnanci nemohli nastúpiť do práce z dôvodu svojho zdravotného stavu, alebo patrili do rizikovej skupiny. „Dnes je situácia lepšia a väčšina pedagogických zamestnancov je zaočkovaná, čo mestskej časti umožnilo postupne otvárať viac škôl, samozrejme v súlade s usmerneniami a nariadeniami vlády, Úradu verejného zdravotníctva a Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR,“ doplnila Halašková.

Mestská časť v súčinnosti s riaditeľmi škôl zabezpečila niekoľko tisíc kusov ochranných pomôcok pre všetkých pedagogických aj nepedagogických zamestnancov. Obaja zákonní zástupcovia majú povinnosť predložiť pri nástupe dieťaťa do MŠ a ZŠ čestné prehlásenie o negatívnom výsledku testu nie staršom ako sedem dní, resp. o prekonaní ochorenia COVID-19. „Možnosť otestovať sa majú rodičia aj v mobilných odberných miestach priamo v Petržalke, zriadených mestskou časťou alebo súkromnými firmami,“ dodáva hovorkyňa s tým, že mestská časť bude situáciu priebežne vyhodnocovať a prevádzku škôl následne upravovať.

Pridaj komentár