Dátum: 26. júla 2020 Autor: Katarína Hanzelová Komentáre: 0
Osobnosti Bratislavy - Vladimír Krčméry

Najmä v uplynulých mesiacoch sa jeho meno pre nás stalo symbolom nádeje a viery, že prekonáme pandémiu, ktorá sužuje celý svet. Jeho slová nám dodávali odvahu a aj vďaka nej sme úspešne všeobecnej panike, ktorú vyvolávala situácia nielen u nás, ale predovšetkým vo svete. Podarilo sa nám prekonať strach a začali sme sa správať konštruktívne. Patrí mu za to naša veľká vďaka a je pre nás Osobnosťou Bratislavy a nielen Bratislavy.

Keď sme oslovili pána profesora, s tým, že ho naši čitatelia navrhli na toto ocenenie odpovedal nám svojou príslovečnou skromnosťou : „ Je to pre mňa veľká česť a neviem, či si ju zaslúžim práve ja. Navrhol by som vam obetavych lekarov z Kramaroch ktori mesiace tvrdo pracuju s covidom, teraz testujú bezdomovcov“ a samozrejme pripojil aj mená kolegov, ktorých prácu si nesmierne váži. My sa im samozrejme budeme venovať aj na stránkach Metropoly. Väčší rozhovor sa nám s pánom profesorom nepodarilo urobiť, keďže je aj v tomto čase mimoriadne pracovne vyťažený a je mimo územia Slovenska. Prinášame teda aspoň profil tohto mimoriadne vzácneho človeka, ktorému tisíce ľudí dnes ďakuje za záchranu života.

Medicína je poslaním

V plnej miere to platí o Profesorovi MUDr. Vladimírovi Krčmérym, ktorý sa narodil v Bratislave v rodine vedca a lekárky. V roku 1985 absolvoval lekársku fakultu UK v Bratislave. Postgraduálne vzdelanie získal na Slovensku a na zahraničných univerzitách – v USA, v Česku a v Spojenom kráľovstve. Za svoju prácu získal aj dva čestné doktoráty, na americkej univerzite v Scrantone a na Jihočeskej univerzite v Českých Budějoviciach.

Vladimír Krčméry - Medicína je poslaním

Lekár, pedagóg Profesor Vladimír Krčméry je tiež zakladateľom a bývalým rektorom Vysokej školy zdravotníckej Svätej Alžbety a Slovenského tropického inštitútu , ktorý má viacero humanitárnych a rozvojových projektov, v rôznych krajinách Afriky, Ázie i v Južnej Amerike. Je prednostom Mikrobiologického ústavu Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava a bývalým členom Ústredného krízového štábu, zriadeného pre Covid – 19. Už vo februári, kedy sa na Slovensku objavil prvý prípad koronavírusu, predpovedal, že koncom mája epidémia v našej krajine utíchne. Jeho slová sa naplnili, čo je dôkazom jeho vysokej odbornej erudovanosti, skúseností a vedomostí.

Ľudský prístup ku každému

Profesor Vladimír Krčméry sa nikdy netajil svojím kresťanským svetonázorom. Počas komunistického režimu aktívne pôsobil v cirkevných mládežníckych hnutiach, tajne prevážal biblie, zúčastňoval sa na cirkevnom živote. Tento jeho vetonázor vznikol už v domácom prostredí. Strýko, Vladimíra Krčméryho, MUDr. Silvester Krčméry bol počas minulého režimu mnoho rokov väznený kvôli svojim aktivitám laického apoštolátu a evanjelizácii medzi medikmi a robotníkmi.

Profesor Vladimír Krčméry už počas pôsobenia na Trnavskej univerzite vo funkcii dekana začal pracovať pre chudobných. Spolu s ďalšími svojimi dvomi kolegami otvoril liečebno – charitatívny projekt v Keni, neskôr House of family v Kambodži – išlo o detské domovy pre deti z ulice, ktoré trpeli ochorením HIV. Média mu venovali zvýšenú pozornosť aj v roku 2006, kedy syn vtedajšieho predsedu SNS Jána Slotu, Ján Slota ml. sa vrátil z afrického Beninu nakazený maláriou. Ošetrujúci lekári sa obrátili na profesora Krčméryho, ako na odborníka na tropickú medicínu s prosbou o pomoc pre mladíka, trpiaceho ťažkým priebehom ochorenia, napojeného na prístrojoch. Profesor Krčméry priniesol špeciálne lieky na maláriu, ktoré u nás neboli dostupné a zachránil tým Jánovi Slotovi ml. život. Profesor MUDr. Vladimír Krčméry je ženatý. S manželkou Teréziou, tiež lekárkou má štyri deti.

Pridaj komentár