Dátum: 9. marca 2022 Autor: SITA Komentáre: 0
Nové Mesto plánuje orezy imela, odborníci preskúmajú, ako zaťažuje stromy

Mestská časť upozorňuje, že dnes sa začnú plánované dendrochronologické merania na drevinách.

Bratislavské Nové Mesto plánuje orezy imela, odborníci preskúmajú, ako zaťažuje stromy. Mestská časť na svojej webovej stránke upozorňuje, že dnes sa začnú plánované dendrochronologické merania na drevinách, ktoré budú vykonávať pracovníci Arboréta Mlyňany z Ústavu ekológie lesa Slovenskej akadémie vied (SAV) v lokalite Základnej školy (ZŠ) Kalinčiakova a parčíka Podkolibská – Hlavná. „Merania súvisia so štúdiom rôznych aspektov šírenia imela bieleho na území celej Bratislavy,“ vysvetlila mestská časť.

Práce budú pracovníci SAV realizovať v lokalitách s rôznou zastavanosťou, hustotou dopravy, kontamináciou chemickou výrobou a podobne, pričom budú hodnotiť druhové spektrum drevín, na ktorých sa imelo vyskytuje, ako aj ich vek a mieru napadnutia imelom. „Dendrochronologické merania pomôžu odhaliť, ako imelo zaťažuje dreviny. Výsledky štúdia budú poskytnuté aj mestskej časti pre ďalšie použitie,“ poznamenalo Nové Mesto s tým, že práce vyžadujú jemný vrt, ktorý umožní odčítať prírastky. „Ranku pracovníci ošetria štepárskym voskom a do roka zarastie,“ vysvetľuje mestská časť.

Nové Mesto plánuje v lokalitách, ktoré prešli pasportizáciou drevín v rámci geografického informačného systému, postupne pristúpiť k odstráneniu imela z drevín rastúcich na pozemkoch v jeho správe a vlastníctvom prostredníctvom orezov. „V prvom kroku by sa orezy realizovali v rámci katastrálneho územia Nové Mesto, kde je už zmapovanie drevín vo veľkom rozsahu ukončené,“ konštatuje mestská časť. Zároveň plánuje osloviť vlastníkov a správcov pozemkov, na ktorých rastú dreviny napadnuté imelom a odporučiť im zabezpečenie orezov.


Pridaj komentár