Dátum: 3. mája 2022 Autor: SITA Komentáre: 0
Nová stavebná legislatíva ohrozuje kontrolu mesta nad developermi, tvrdí primátor Vallo

Primátor Bratislavy upozorňuje, že dvom novým zákonom chýba jasné ukotvenie vydávania záväzných stanovísk mestom.

Nová stavebná legislatíva ohrozuje kontrolu mesta nad developerskými projektmi a rozvojom Bratislavy, tvrdí primátor hlavného mesta Matúš Vallo. „Napriek našim opakovaným upozorneniam Národná rada SR schválila nový zákon o územnom plánovaní a novelu zákona o výstavbe v podobe, ktorej chýba jasné ukotvenie vydávania záväzných stanovísk mestom,“ upozornil Vallo na sociálnej sieti. Ako dodal, ide pritom o kľúčovú kompetenciu samosprávy, cez ktorú mesto posudzuje, či sú developerské projekty v súlade s územným plánom, potrebami rozvoja mesta a verejným záujmom.

Nová podoba týchto dvoch zákonov si podľa Valla protirečí práve pri záväzných stanoviskách. „Zákon o územnom plánovaní stanovuje, že záväzné stanovisko vydáva ten orgán, ktorý schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu, t.j. buď mesto v prípade územného plánu, alebo mestská časť v prípade územného plánu zóny,“ uviedol primátor s tým, že novela zákona o výstavbe, naopak, hovorí, že o tom, kto bude vydávať záväzné stanoviská, rozhodne zákon o hlavnom meste, ktorý pre tento účel ešte len bude nutné novelizovať.

„Je neprijateľné, že nová legislatíva, ktorá má vstúpiť do platnosti od apríla 2024, vytvára právnu neistotu pri základnom nástroji, cez ktorý mesto kontroluje developerov a rozhoduje o tom, ako vyzerá,“ zdôraznil primátor s tým, že Bratislava môže touto legislatívou úplne stratiť kontrolu nad rozvojom mesta ako funkčným celkom.

Nová legislatíva podľa Valla nevyužila príležitosť prvýkrát priniesť spodrobňujúce ustanovenie o metropolitnom územnom pláne. Mesto, naopak, víta, že nová legislatíva zachováva originálne kompetencie samosprávy v územnom plánovaní aj fakt, že sa predĺžilo obdobie začiatku účinnosti legislatívy, aby inštitúcie mali dostatočný čas na prípravu. „Hoci som spočiatku bol kritický k prvotným návrhom na zmenu stavebnej legislatívy, treba povedať, že schválené znenie v mnohom predstavuje akceptovateľný kompromis,“ konštatuje Vallo s tým, že niektoré zásadné otázky zostávajú otvorené.

Hlavné mesto musí mať podľa bratislavského primátora celomestský pohľad na svoj rozvoj a nová legislatíva ohrozila túto jeho základnú funkciu. „Teraz je mimoriadne dôležité, aby Národná rada SR čo najskôr novelizovala zákon o hlavnom meste a jasne v ňom ukotvila kompetenciu mesta vydávať záväzné stanoviska. Ak sa tak nestane, z prijateľného kompromisu bude najväčšia legislatívna rana, ktorú by hlavné mesto za poslednú dekádu utŕžilo,“ uzavrel.


Pridaj komentár