Dátum: 16. júna 2024 Autor: Kristína Charvátová Komentáre: 0
Najstarší kamenný most v meste, z ktorého vodu neuvidíte

Pri slove most si asi všetci predstavíme spájanie dvoch brehov a vodu, ponad ktorú most vedie. Most, ktorý vám teraz predstavíme však ponad vodu nevedie. Vedie totiž ponad suchú priekopu.

Kamenný most pri Michalskej bráne

Kamenný most smeruje návštevníkov k Michalskej bráne, ktorá je jedinou zachovanou bránou stredovekého opevnenia. Postavený bol z lokálneho kameňa a jeho úlohou bolo preklenúť priekopu, ktorá obkolesovala mestské opevnenie. Táto priekopa slúžila ako ochrana pred nepriateľmi a bola dôležitou súčasťou obranného systému mesta. Most bol navrhnutý tak, aby vydržal nápor povodní a iných prírodných hrozieb, a stal sa tak dôležitou spojnicou medzi vnútorným a vonkajším mestom.

Most mal v stredoveku kľúčový význam pre mestský život. Slúžil nielen ako dopravné spojenie, ale aj ako miesto, kde sa konali trhy a spoločenské udalosti. Počas trhov bol most plný obchodníkov, ktorí predávali svoje výrobky, a miestnymi obyvateľmi, ktorí sem prichádzali nakupovať a stretávať sa. Most bol tiež svedkom mnohých dôležitých historických udalostí, vrátane vojenských prechodov a slávnostných sprievodov.

Sochy na moste

Na moste sa po oboch stranách nachádzajú socha Michala archanjela a socha Svätého Jána Nepomuckého. Tieto sochy tam v roku 1898 umiestnil Bratislavský okrášľovací spolok. Socha Michala archanjela symbolizuje ochranu, ktorú mestu v minulosti zabezpečovala Michalská brána a vodná priekopa pod mostom. Socha Jána Nepomuckého je symbolom ochrany pred povodňami. Bratislavčania ho začali uctievať najmä po povodni v roku 1850.

Úloha mosta v súčasnosti

V súčasnosti je kamenný most pri Michalskej bráne pamiatkovo chránenou stavbou a denne po ňom prejde množstvo turistov aj miestnych obyvateľov. Most si zachoval svoj historický a architektonický charakter a dnes je súčasťou pešej zóny obklopený množstvom kaviarní, reštaurácií a obchodov, čo prispieva k jeho živému a pulzujúcemu charakteru.

Pridaj komentár