Dátum: 13. januára 2022 Autor: SITA Komentáre: 0
Na Záhradníckej ulici plánujú postaviť 11-poschodový polyfunkčný komplex

Navrhovaný polyfunkčný bytový dom má stáť medzi Záhradníckou a Palkovičovou ulicou.

Na Záhradníckej ulici v bratislavskom Ružinove plánujú postaviť 11-poschodový polyfunkčný komplex. Vyplýva to zo zámeru predloženého na posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA. Navrhovateľom je spoločnosť Zelenka z Bratislavy. „Predmetom zámeru je novostavba s funkciou bývania a doplnkovej vybavenosti. Komplex je riešený hlavne na trvalé bývanie so spoločenskými priestormi a občianskou vybavenosťou, poskytuje riešenie statickej dopravy v okolí,“ uvádza navrhovateľ. Začiatok výstavby je naplánovaný na prvý kvartál roku 2023, predpokladaná lehota výstavby je 30 mesiacov. Náklady budú stanovené na základe výberového konania na dodávateľa stavby.

Na Záhradníckej ulici plánujú postaviť 11-poschodový polyfunkčný komplex
Zdroj: Zelenka a.s.

Navrhovaný polyfunkčný bytový dom má stáť medzi Záhradníckou a Palkovičovou ulicou. Aktuálne je územie využívané ako parkovacia plocha s kapacitou približne 120 parkovacích miest s prístupom z Palkovičovej. Zo západu priliehajúci pozemok je zastavaná plocha a nádvorie s vegetáciou, krovinami a stromami. V priľahlom okolí je pôvodná bytová zástavba z 80. až 90. rokov minulého storočia, ako aj susediaci multifunkčný objekt, bývalá budova Slovenskej sporiteľne, v ktorom sa nachádza nákupné centrum Billa a Radošinské naivné divadlo. „Stavba sa umiestňuje na tú časť pozemku, kde je pôvodné parkovisko. Priľahlý pozemok vo vlastníctve investora, kde je vzrastlá zeleň, bude relatívne bez zmeny, využije sa len na zapustenie vsakovacích zariadení,“ uvádza navrhovateľ.

Na Záhradníckej ulici plánujú postaviť 11-poschodový polyfunkčný komplex
Zdroj: Zelenka a.s.

Navrhovaný objekt je členený na horizontálnu podnož a z toho vystupujúce dva vežové objekty, blok A a B. Horizontálna podnož má tri podzemné podlažia pre hromadnú garáž a technické zázemie a jedno nadzemné podlažie na občiansku vybavenosť – drobné polyfunkčné, nájomné prevádzky, obchod, služby a parkovanie. Od úrovne druhého nadzemného podlažia je obytná časť objektu rozdelená na dva bloky: vyšší blok A – západný s 11 podlažiami, a nižší blok B – východný so siedmimi podlažiami. „Zo západnej strany je budova zasadená do zelene s cieľom sprírodniť životný priestor v parteri prepojením parku s navrhovaným komplexom,“ vysvetľuje navrhovateľ. Na závlahu zelene plánuje využiť zrážkovú vodu pomocou retencie. Objekt navrhuje zazeleniť aj na terasách a fóliovaných strechách.

Pridaj komentár